V srpnu uvítá pražský byt po Jaroslavu Foglarovi dva nové rezidenty

Novými rezidenty ČLC jsou Sorin Paliga z Rumunska a Peter Zusi z Velké Británie.

opened-book

Na srpnové rezidence zamíří do České republiky s podporou Českého literárního centra, sekce Moravské zemské knihovny, rumunský překladatel Sorin Paliga a bohemista Peter Zusi z Londýna.

Sorin Paliga absolvoval studia na Fakultě cizích jazyků a literatur, jazyk český a anglický a řadu dalších jazyků, např. portugalštinu, španělštinu a latinu, později také finštinu. Věnoval se především lingvistickým studiím, ale také překladatelství z češtiny, angličtiny a francouzštiny. Od r. 1990 pracoval jako novinář. Doktorskou disertaci dokončil r. 1996. Čtyři roky byl primátorem 3. sektoru Bukurešti (1996–2000), následně ředitelem ve vládním úřadu a zároveň pravidelně učil jazyk český na Fakultě cizích jazyků a literatur. R. 2010 založil Společnost Romano-Bohemica na podporu česko-rumunských a vůbec středoevropských studií. V posledních letech pravidelně učí češtinu, píše především lingvistické články a knihy. Účastní se národních a mezinárodních konferencí v oblasti jazykovědy a kultury.

Během své rezidence se bude zabývat prací na třetím svazku překladů poezie Vladimíra Holana.

Termín pobytu: 22. 7. – 18. 8. 2019

Peter Zusi přednáší bohemistiku a komparatistiku na University College London, School of Slavonic and East European Studies. Bakalářské studium absolvoval na Yale, magisterské a doktorandské pak na Univerzitě v Chicagu. Zabývá se zvláště česko-německými kulturními styky během 19. a 20. století. Publikoval řadu studií o české meziválečné avantgardě a o spisovatelích jako Franz Kafka, R. M. Rilke nebo R. Weiner a stati ze středoevropské estetiky od Herdera po Benjamina. V současnosti je ředitelem UCL FRINGE Centre for the Study of Social and Cultural Complexity.

Na svém pobytu v Praze se bude věnovat antologii textů o české avantgardě mezi lety 1918 a 1942 (s důrazem na literaturu), na níž pracuje jako koeditor.

Termín pobytu: 19.8. – 1. 9. 2019

CzechLit