Ve čtvrtek 12. ledna 2017 byla předána Cena PEN klubu

Letošním držitelem ocenění se stal literární historik Petr Kotyk.

Ocenění, Zprávy

pen_praha

Výbor PEN klubu ocenil literárního historika Petra Kotyka za mnohaletou a systematickou dokumentační práci pro současnou českou literaturu a záslužnou ediční a výstavní činnost. Petr Kotyk pracuje v Literárním archivu Památníku národního písemnictví, je také spoluautorem mnoha publikací a výstav o současné české literatuře.

Cena PEN klubu byla poprvé udělena v roce 1996 za celoživotní dílo spisovateli Adolfu Branaldovi. V roce 2009 byla Cena obnovena s označením Vlastní cestou. Cena PEN klubu se uděluje v každém lichém roce.

CzechLit