Večer s Pavlem Kohoutem ve Vídni

Rozhovor o životě a díle

Zprávy

Pavel Kohout. Foto: David Konečný

Pavel Kohout. Foto: David Konečný

Setkání se spisovatelem, chartistou Pavlem Kohoutem, který zakotvil ve Vídni po nuceném odchodu z Československa, proběhne 18. 5. v Českém centru ve Vídni. Autor bude hovořit o svém životě a díle s jeho ředitelem Mojmírem Jeřábkem.

Pavel Kohout (*1928) je dramatik, prozaik, básník, scenárista, překladatel. Působil v rozhlase, jako časopisecký i televizní spolupracovník, jako komunistický funkcionář, jako dramaturg a spisovatel z povolání. Debutoval budovatelskou poezií. Postupně se začal odklánět od svého komunistického přesvědčení. Po vystoupení na 4. sjezdu SČSS (1967) byl spolu s dalšími (Ivan Klíma, A. J. Liehm, Ludvík Vaculík) podroben stranickému disciplinárnímu řízení, jeho díla se ocitla na indexu. O rok později se stal jednou z nejvýraznějších osobností Pražského jara. Po perzekuci stupňující se s podpisem Charty 77 mu bylo roku 1979 povoleno vyjet s manželkou na pracovní pobyt do Rakouska, odkud se již nesměli vrátit. V 70. letech přispíval do samizdatu, vydal řadu knih vč. Katyně (1979), spolupracoval se zahraničními divadelními i filmovými scénami. Pavel Kohout napsal přes 45 divadelních her a adaptací klasiky české i světové dramatiky, 20 knih próz, několik filmových scénářů. Od roku 1996 se významně podílí na organizaci Pražského divadelního festivalu německého jazyka, žije střídavě ve Vídni a v Praze.

CzechLit