ViceVersa: česko-německá překladatelská dílna v Klášteře Broumov

Dílna se bude konat v termínu 14. až 21. dubna 2023.

Broumovský klášter. Foto: Klášter Broumov

Broumovský klášter. Foto: Klášter Broumov

České literární centrum, sekce Moravské zemské knihovny (dále ČLC), přijalo k 9. lednu 2023 celkem šestnáct žádostí o účast na česko-německé překladatelské dílně ViceVersa, kterou ČLC pořádá ve spolupráci s programem TOLEDO Německého překladatelského fondu za podpory komisařky spolkové vlády pro kulturu a média.

Z přijatých žádostí vybraly vedoucí dílny Eva Profousová a Marta Eich pět českých a pět německých překladatelek a překladatelů, kteří se budou dílny v dubnu 2023 účastnit.

Podpoření překladatelé / překladatelky z češtiny do němčiny:

Zuzana Finger

Christina Frankenberg

Katharina Hinderer

Julia Miesenböck

Veronika Siska

Podpoření překladatelé / překladatelky z němčiny do češtiny:

Dagmar Heeg

Radmila Klásková

Michaela Škultéty

Tereza Tomášová

Marie Voslářová

CzechLit