ViceVersa: Česko-německá překladatelská dílna v klášteře Broumov

14.–21. dubna 2023

Broumovský klášter. Foto: Klášter Broumov

Broumovský klášter. Foto: Klášter Broumov

Pořádá program TOLEDO Německého překladatelského fondu. Podpořeno komisařkou spolkové vlády pro kulturu a média. Ve spolupráci s Českým literárním centrem (sekcí Moravské zemské knihovny).

Zveme vás k účasti na česko-německé překladatelské dílně ViceVersa v dubnu 2023. Překladatelé a překladatelky z češtiny a němčiny budou mít možnost strávit týden v romantickém ústraní barokního kláštera Broumov na severu Čech, představit vlastní texty a diskutovat o nich (překlady prózy, dramatu, poezie nebo esejistických textů, nejlépe se smlouvou o vydání) a zároveň využít příležitost k výměně zkušeností či debatám o překladatelských a odborných tématech. Všichni obdrží pracovní překlady ostatních zúčastněných předem. Očekává se kritické čtení, příprava a ochota ujmout se vedení diskuse nad jedním z textů.

Místo konání: Klášter Broumov (CZ)

Vedení dílny: Marta Eich a Eva Profousová

Zúčastnit se mohou: Překladatelé a překladatelky všech literárních žánrů, ideálně s již uveřejněnými překlady

Náklady: Účast na překladatelské dílně je bezplatná. Lze domluvit dopravu z Prahy do Broumova. Náklady na ubytování a stravu jsou hrazeny, cestovní náklady se budou proplácet.

Příjezd: Pátek 14. 4. 2023 do 14:00 (v Praze) nebo do 16:00 (v Broumově)

Odjezd: Pátek 21. 4. 2023 po snídani
Účast je možná pouze po celou dobu trvání překladatelské dílny.

Přihlášky: do 9. ledna 2023. Přihláška je platná jen v případě zaslání všech požadovaných dokumentů. Přeložený text by měl pocházet z nepublikovaného a nedokončeného (nebo alespoň v době konání dílny ještě nevydaného) překladu. Posouzení přihlášek proběhne do 31. ledna 2023.

Požadované dokumenty:

1. Vaše bio-bibliografické údaje, včetně adresy (max. 1 strana)
2. Medailon autora či autorky, popis díla a překladatelských oříšků a informace o tom, zda na překlad daného textu existuje smlouva (max. 1 strana)
3. Přibližně 5 stran překladu, o němž se bude během dílny diskutovat (prosíme o velkorysé formátování, široké okraje pro poznámky, číslování řádků, problematické pasáže případně označte)
4. Odpovídající pasáž originálu (pokud možno i s číslováním)

Dokumenty zašlete jako samostatné soubory (doc, docx nebo pdf – skeny by měly být dobře čitelné!) e-mailem na adresu info@czechlit.cz s předmětem „ViceVersa“, jednotlivé přílohy označte takto:

Příjmení_Jméno_Biobiblio
Příjmení_Jméno_Popis
Příjmení_Jméno_Překlad
Příjmení_Jméno_Original

Další informace: Michala.Cicvakova@czechlit.cz

 

CzechLit