Visegrádský program rezidenčních pobytů pro literáty – výzva

Celkem bude uděleno 32 stipendií, 8 z každé země V4.

Visegrad-Fund

Mezinárodní visegrádský fond (IVF) a Willa Decjusza (Krakov), ve spolupráci s Institutem umění (Praha), Literárním informačním centrem (Bratislava) a Petöfiho literárním muzeem (Budapešť), vyzývají zájemce z řad literátů o rezidenční pobyty.

Rezidenční pobyty se uskuteční v termínech 1.5. – 12.6. 2017 a 1.9. – 30.11. 2017 ve výše uvedených městech.

Rezidenti budou vybráni národními komisemi, definitivní rozhodnutí následně učiní výběrová komise složená ze zástupců jednotlivých národních komisí a zástupců Mezinárodního visegrádského fondu.

O rezidenční pobyt mohou žádat prozaici, autoři literatury faktu, básníci a překladatelé (min. 18 let věku) s nejméně jednou již vydanou publikací a esejisté, kritici a publicisté (min. 18 let věku) s nejméně třemi příspěvky v respektovaných novinách, časopisech či elektronických médiích.

Termín uzávěrky pro jarní i podzimní termín je 31. 1. 2017, výsledky budou oznámeny 14. 3. 2017.

Kritéria výběru, časový harmonogram a další podrobné informace zde.

CzechLit