Jarní rezidenční pobyty Českého literárního centra v Praze a Brně

Rezidence v období od března do června 2018 jsou určeny překladatelům z češtiny a bohemistům. V rámci zvláštního programu jsou zváni zahraniční autoři.

Granty, stipendia...

loga na web_modra

Moravská zemská knihovna v Brně, sekce České literární centrum, vyhlašuje výběrové řízení na rezidenční pobyty v Praze a v Brně na jaře 2018 (březen – červen).

Pobyty jsou vypsány ve dvou kategoriích:

A) Pobyty pro překladatele z češtiny a zahraniční bohemisty
B) Pobyty pro zahraniční autory

Pobyty pro překladatele z češtiny a zahraniční bohemisty

Zahraničním překladatelům z češtiny, bohemistům a literárním vědcům se zájmem o českou kulturu jsou určeny studijní a tvůrčí rezidenční pobyty v délce 2, 3 nebo 4 týdnů v Praze nebo Brně (v Brně mají rezidenti navíc možnost neomezeného přístupu k fondům Moravské zemské knihovny). Výzva není omezena věkem ani cílovým jazykem překladů. Rezidentovi má pobyt poskytnout čas na tvorbu či výzkum, možnost setkání s překládaným autorem a seznámení s českou literární a kulturní scénou. Rezident by měl být ochotný podílet se na místním literárním životě (účast na akcích pořádaných či zprostředkovaných organizátorem). Během pobytu by měl rezident pracovat na překladatelském či výzkumném projektu.

Podmínky:

 • český (případně slovenský) nebo anglický jazyk na komunikativní úrovni
 • nejméně jeden již vydaný překlad či odborná práce (včetně časopiseckých publikací)

Termín pobytu: březen-červen 2018

Místo: Praha / Brno

Podmínky pobytu: Rezidentovi je hrazeno stipendium ve výši 250 EUR na týden, ubytování v rezidenčním bytě a příspěvek na cestovné ve skutečně vynaložené výši na základě předložených jízdních dokladů, max. však do výše 250 EUR (pro rezidenty z evropských zemí) či 700 EUR (pro rezidenty z mimoevropských zemí).

Dokumenty pro přihlášení (v češtině nebo angličtině, v textovém formátu nebo pdf):

 • vyplněný přihlašovací formulář (včetně motivačního dopisu a popisu projektu)
 • strukturovaný životopis
 • bibliografie

Další podmínky vyhlašovatele jsou uvedeny ve formuláři žádosti, který je nedílnou součástí tohoto výběrového řízení, a jsou pro žadatele závazné.

Dokumenty posílejte na adresu rezidence@litcentrum.cz.

Termín pro doručení přihlášek: 25. 10. 2017

Rozhodnutí: udělení stipendia bude oznámeno na základě rozhodnutí výběrové komise 1. 12. 2017 na stránkách Českého literárního centra (www.czechlit.cz).

 

Pobyty pro zahraniční autory

Moravská zemská knihovna, sekce České literární centrum, nabízí jeden měsíční rezidenční pobyt v Praze a jeden měsíční rezidenční pobyt v Brně pro zahraniční autory se zájmem o českou literaturu a kulturu. Cílem pobytů je poskytnout rezidentovi čas na tvorbu, umožnit mu seznámení se s českým prostředím a literární scénou a podpořit mezikulturní výměnu v oblasti literatury. Rezident by proto měl být ochoten účastnit se akcí pořádaných či zprostředkovaných organizátorem (př. autorské čtení, debata apod.). Součástí motivačního dopisu by mělo být zdůvodnění rezidenčního pobytu v ČR (provázanost projektu s českým tématem apod.). Součástí rezidence je napsání krátkého tematického textu po dohodě s ČLC (esej, fejeton, sloupek apod.) určený k další publikaci.

Podmínky:

 • anglický (popř. český nebo slovenský) jazyk na komunikativní úrovni
 • nejméně jedno již publikované dílo

Termín pobytu: duben, nebo červen 2018

Místo: Praha / Brno

Podmínky pobytu: Rezidentovi je hrazeno stipendium ve výši 250 EUR na týden, ubytování v rezidenčním bytě a příspěvek na cestovné ve skutečně vynaložené výši na základě předložených jízdních dokladů, max. však do výše 250 EUR (pro rezidenty z evropských zemí) či 700 EUR (pro rezidenty z mimoevropských zemí).

Dokumenty pro přihlášení (v češtině nebo angličtině, v textovém formátu nebo pdf):

 • vyplněný přihlašovací formulář (včetně motivačního dopisu a popisu projektu)
 • strukturovaný životopis
 • bibliografie
 • fakultativně ukázka z publikované tvorby či rozpracovaného díla (max. 5 stran).

Další podmínky vyhlašovatele jsou uvedeny ve formuláři žádosti, který je nedílnou součástí tohoto výběrového řízení, a jsou pro žadatele závazné.

Dokumenty posílejte na adresu rezidence@litcentrum.cz.

Termín pro doručení přihlášek: 25. 10. 2017

Rozhodnutí: udělení stipendia bude oznámeno na základě rozhodnutí výběrové komise 1. 12. 2017 na stránkách Českého literárního centra (www.czechlit.cz).

 

Ke stažení

Formulář pro překladatele z češtiny a zahraniční bohemisty

Formulář pro zahraniční autory

Vyhlášení

CzechLit