Vycházejí Básně a místa; Eseje o poezii

Zároveň proběhne stejnojmenná konference.

Pozvánky, Zprávy

banner_web2

Vydavatelství Filozofické fakulty UK ve spolupráci s nakladatelstvím Radioservis přináší ojedinělou knihu a audio CD Básně a místa; Eseje o poezii odkrývající úzký vztah básní a míst. Pokřtí ji na stejnojmenné konferenci 27. ledna 2016.

Soubor šestapadesáti esejů zavede čtenáře do historických i současných velkoměst Berlína či Paříže, přímořských přístavů, na Krym i na bolivijské Altiplano, do hor, zahrad i na vzdálené ostrovy. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány konkrétním básnickým textům a autorům od starověku až po současnost a zachycují nejrůznější lokality a typy míst v poezii. Do širokého kontextu vztahu básní a míst uvádí souhrnná studie, jádro publikace pak představují eseje, které komentují a odhalují díla slavných autorů, jako jsou Walt Whitman, Ovidius, Vítězslav Nezval nebo Friedrich Hölderlin, ale i tvorbu básníků méně známých nebo pro český kontext nově objevovaných a překládaných.

Texty původně vznikly pro cyklus Důvěrná sdělení na stanici Český rozhlas Vltava a publikaci doprovází CD se záznamy vybraných pořadů. Čtenář tedy může porovnávat jejich psanou podobu s rozhlasovým ztvárněním v podání Hynka Chmelaře, Jiřího Štěpničky, Jana Hartla a dalších rozhlasových herců.

Kniha bude slavnostně uvedena ve středu 27. ledna 2016 v 17. hodin na závěr prvního dne mezinárodní konference Básně a místa pořádané na konci ledna Ústavem české literatury a komparatistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Během tří dní zazní na konferenci nejen příspěvky zkoumající básnickou reprezentaci míst v obecnějším rámci, ale i přednášky věnované vybraným historickým obdobím, konkrétním autorům či typům krajin a lokalit, jako jsou lázeňská krajina, hřbitov, moře či interiér.

Termín a místo konání: 27. – 29. ledna 2016, Filozofická fakulta UK, Šporkův palác, Hybernská 3, 110 00, Praha 1

Více o knize včetně ukázky zde.

Program konference zde.

CzechLit