Vyhlášení ceny Premia Bohemica 2017

Cena je určena zahraničnímu bohemistovi, který se ve své zemi zasloužil ve výrazné míře o propagaci české literatury.

Soutěže, Zprávy

mzk-02

Moravská zemská knihovna v Brně na základě pověření ministra kultury České republiky Daniela Hermana vyhlašuje nový ročník ceny Premia Bohemica.

Do roku 2001 cenu udělovala Nadace Český literární fond, v letech 2002–2011 Obec spisovatelů za podpory NČLF. S podporou Obce spisovatelů ji bude nyní udělovat Moravská zemská knihovna. Laureát bude vyhlášen vždy v průběhu bohemistického semináře, jenž se letos uskuteční ve dnech 9.–13. července v Českých Budějovicích. O udělení ceny rozhodne komise složená z předních literárních vědců z univerzitních i akademických pracovišť v České republice a z dřívějších laureátů ceny. V minulosti cenu získali například Susanna Rothová (1993), Oleg Malevič (1998), Christa Rothmeierová (1999), Reiner Kunze (2004), István Vörös (2005), Edgar de Bruin (2008) či naposledy Andrzej Czcibor-Piotrowski (2011).

Obnovením udílení ceny Premia Bohemica vyjadřuje Ministerstvo kultury úctu k práci zahraničních bohemistů, kteří pomáhají šířit prostřednictvím české literatury povědomí o české kultuře a společnosti, a tak upevňují pozici České republiky ve světě.

Nominace, spolu se zdůvodněním návrhu, je možné zasílat do 15. května 2017 na adresy premiabohemica@mzk.cz nebo Moravská zemská knihovna, Premia Bohemica, Kounicova 65a, 601 87 Brno.

Více informací naleznete zde nebo zde.

CzechLit