Vyhlášení ceny Premia Bohemica 2019

Moravská zemská knihovna v Brně na základě pověření ministra kultury ČR vyhlašuje přijímání nominací na cenu Premia Bohemica.

Ocenění

mzk-02

Cena je určena zahraničnímu bohemistovi, který se ve své zemi zasloužil ve výrazné míře o propagaci české literatury. Do roku 2001 cenu udělovala Nadace Český literární fond, v letech 2002–2011 Obec spisovatelů (za podpory NČLF). S podporou Obce spisovatelů ji od roku 2017 uděluje Moravská zemská knihovna v Brně.

O udělení ceny rozhodne komise složená z předních literárních vědců z univerzitních i akademických pracovišť v České republice a z dřívějších laureátů ceny. V minulosti cenu získali například Susanna Rothová (1993), Oleg Malevič (1998), Christa Rothmeierová (1999), Reiner Kunze (2004), István Vörös (2005), Edgar de Bruin (2008), Andrzej Czcibor-Piotrowski (2011) či v prvním obnoveném ročníku Urs Heftrich (2017). Posledním laureátem ceny se stal v roce 2018 britský bohemista a slavista, profesor české a slovenské literatury Robert B. Pynsent.

Nominace, spolu se zdůvodněním návrhu, je možné zasílat do 1. dubna 2019 na adresy premiabohemica@mzk.cz nebo Moravská zemská knihovna, Premia Bohemica, Kounicova 65a, 601 87 Brno.

Více informací naleznete: https://cs.wikipedia.org/wiki/Cena_Premia_Bohemica
http://www.ucl.cas.cz/ceny/?c=33

Kontaktní osoba:
prof. PhDr. Tomáš Kubíček, PhD.
tomas.kubicek@mzk.cz

CzechLit