Vyhlášení ceny Premia Bohemica 2022

Moravská zemská knihovna v Brně na základě pověření ministra kultury ČR vyhlašuje přijímání nominací na cenu Premia Bohemica.

Zprávy

mzk-02

Cena je určena zahraničnímu bohemistovi, který se ve své zemi zasloužil ve výrazné míře o propagaci české literatury.

Do roku 2001 cenu udělovala Nadace Český literární fond, v letech 2002–2011 Obec spisovatelů (za podpory NČLF). S podporou Obce spisovatelů ji od roku 2017 uděluje Moravská zemská knihovna v Brně.

O udělení ceny rozhodne komise složená z předních literárních vědců z univerzitních i akademických pracovišť v České republice a z dřívějších laureátů ceny. V minulosti cenu získali například Susanna Roth (1993), Oleg Malevič (1998), Christa Rothmeier (1999), Reiner Kunze (2004), István Vörös (2005), Edgar de Bruin (2008), Andrzej Czcibor-Piotrowski (2011), či v prvních obnovených ročnících Urs Heftrich (2017), Robert B. Pynsent (2018) a Annalisa Cosentino (2019), Xavier Galmiche (2020). Posledním laureátem ceny se stala v roce 2021 polská bohemista a překladatelka české poezie a prózy do polštiny Dorota Dobrew.

Nominace spolu se zdůvodněním návrhu je možné zasílat do 7. 4. 2022

  • prostřednictvím formuláře na odkazu: https://forms.gle/bWT8vXG1KcPRAjUm8
  • emailem na adresu premiabohemica@mzk.cz
  • listině na adresu Moravská zemská knihovna v Brně, Premia Bohemica, Kounicova 65a, 601 87 Brno.

Více informací naleznete:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Cena_Premia_Bohemica
https://service.ucl.cas.cz/ceny/?c=33

Kontaktní osoba: Jitka Jílková jitka.jilkova@mzk.cz

CzechLit