Vyhlášení literární soutěže Hořovice Václava Hraběte 2016

Soutěž se vyhlašuje v oboru poezie a prózy, jedná se již o dvanácté bienále.

Soutěže, Zprávy

thumb

Soutěž vyhlašuje dne 18.1.2016 Městské kulturní centrum Hořovice spolu s městem Hořovice a Gymnáziem Václava Hraběte. Soutěže se může zúčastnit každý ve věku 14 až 25 let, kdo dosud nikde knižně nepublikoval, v oboru poezie a próza. Informace o soutěži, přihlášku a stanovy lze získat na adrese: MKC Hořovice, Vrbnovská 1138, 268 01 Hořovice, na tel.: 311 512 564, na e-mailu: mkc@mkc-horovice.cz, http://www.mkc-horovice.cz/mkc-hvh.html.

Spolu s vyplněnou přihláškou zašlete v oboru poezie maximálně 5 básní v celkovém rozsahu do 5 stran, v oboru próza pak text v rozsahu do 5 stran (povídku, ukázku z novely či románu).

Téma je volné. Lze soutěžit v obou oborech.

Soutěžní práce v českém jazyce musí být psané na klávesnici o velikosti písma 12, řádkování jednoduché a je nutné je zaslat nejpozději do 14.3.2016 na e-mailovou adresu mkc@mkc-horovice.cz . Textový soubor se soutěžní prací (formát DOC nebo RTF) přiložit ke zprávě, předmět zprávy vyplnit „HVH 2016″ a do těla zprávy vypsat údaje uvedené na přihlášce.

Nejlepší autoři si rozdělí odměnu 30.000,- Kč.

Více o soutěži zde.

 

CzechLit