Vyhlášení Mezinárodního dne samizdatu

připomíná pronásledování za autorství literárních děl, šíření svobodných myšlenek a uchovávání kulturních hodnot.

Zprávy

samizdat

Čeští a slovenští autoři, vydavatelé a rozšiřovatelé samizdatových knih, časopisů a audiovizuálního samizdatu se sešli 12. října v Praze, aby připomněli rok 1988, kdy vydavatelé samizdatu dali podnět k propuštění tehdy vězněného slovenského samizdatového vydavatele Ivana Polanského.

12. říjen se účastníci setkání rozhodli vyhlásit Mezinárodním dnem samizdatu. Iniciátoři chtějí oslovit nejen české, polské, ruské a maďarské vydavatele samizdatu, ale i kolegy z dalších zemí. Následně požádají o součinnost při prosazení Mezinárodního dne samizdatu jako všeobecně uznaného svátku obrany svobody slova a ochrany písemnictví jak ministerstva zahraničních věcí ve svých zemích, kulturní výbory zákonodárných sborů, tak i Organizaci OSN pro vzdělání, vědu a kulturu UNESCO.

CzechLit