Výjezdy autorů v březnu

Během března podporuje České literární centrum, sekce Moravské zemské knihovny, jedenáct výjezdů českých autorů do zahraničí.

Zprávy

CLC-MZK logo

Akce v ČR a v zahraničí realizované s podporou ČLC země termín pořadatel
J. Pánek – autorské čtení na knižním veletrhu v Bruselu ve dnech 5. – 8. 3. Belgie 5. – 8. 3. ČLC
I. Šťastná – autorské čtení a beseda s autorem v Instytutu Książki, exkurze v redakci literárního periodika Miesięcznika „Twórczość. Polsko 5. – 6. 3. Instytut Książki
M. Šindelka – diskuze M. Šindelky na knižním festivalu v Poznani a na univerzitě Adama Mickiewicze Polsko 6. – 7. 3. Univerzita Adama Mickiewicze
A. Borzič – křest knížky Dějiny nitě (Die Geschichte des Fadens) Adama Borziče v překladu Martiny Lisy. Moderuje Ondřej Cikán. Dvě dvojjazyčná čtení s překladatelkou v doprovodném programu Lipského knižního veletrhu. Německo 12. – 15. 3. Kētos
O. Cikán – dvě dvojjazyčná autorská čtení, obohacená o překlady poezie do němčiny (Březina, Mácha, Hlaváček, Nezval a další). Moderuje Martina Lisa. Německo 12. – 15. 3. Kētos
A. Borzič, Z. Lazarová – křest a dvojjazyčné čtení s Adamem Borzičem, Zuzanou Lazarovou a překladatelkou Martinou Lisou. Moderuje Ondřej Cikán. Rakousko 20. 3. Kētos
O. Cikán – vzdělávací seminář pro studenty bohemistiky Rakousko 24. 3. Universität Wien
O. Cikán – vzdělávací seminář pro studenty bohemistiky Rakousko 24. 3. Universität Wien
I. Myšková – autorské čtení v rámci Česko-polského jara Polsko 26. 3. ČC Varšava
J. H. Krchovský – křest knihy Als ob / Jakoby. Dvojjazyčné čtení z knížky Mumie auf Reisen spolu s překladatelem Ondřejem Cikánem – doprovázené koncertem kapely Krch-Off. Německo 27. 3. Kētos / ČC Berlín
M. Pilátová – autorské čtení v rámci Jarního festivalu Švýcarsko 28. – 29. 3. Český klub Zürich / Tschechischer Klub Zürich
CzechLit