Vyšla jubilejní Revolver Revue

Po třiceti letech nepřetržité existence čteme sté číslo tohoto časopisu.

Zprávy

260X260__revolver-revue-titulka-vyzer

Úvodem Revolver Revue č. 100 je sto citátů z dosavadních čísel a rekapitulace Viktora Karlíka, který se jako jediný podílí na vydávání RR od samizdatových počátků v Praze 1985 až dodnes.

První velký blok se na 102 stranách vrací k příznačné kapitole české kultury a společnosti posledních let, jíž se stala „kauza Kundera“. Adam Drda věnuje stať Český dav protikomunistickému odbojáři a politickému vězni Miroslavu Dvořáčkovi, který je skutečným hlavním hrdinou případu. Blok uzavírá článek Marka Vajchra o české polistopadové akademické reflexi poezie Milana Kundery z padesátých let.

Obálka stého čísla RR.

Obálka stého čísla RR.

Protiváhu k prvnímu tématu představuje v RR č. 100 druhý velký blok, s názvem 64x PRO JUBILEJNÍ RR. Redakce oslovila desítky žijících malířů, sochařů, grafiků, fotografů, typografů i dalších výtvarníků, kteří s časopisem v dosavadních třech dekádách spolupracovali, s prosbou, aby pro toto číslo vytvořili či z nových prací vybrali vlastní obrazový příspěvek a doprovodili ho stručným zdůvodněním své volby. Výsledné dvojstrany těch, kteří měli chuť a čas přispět, přinášejí nikoli nepodstatný výsek celkového obrazu, jejž v RR po dobu jejího trvání průběžné vytvářejí i početné stránky věnované výtvarnému umění.

Sté číslo uzavírá pravidelný kritický Couleur, soustředěný na reflexi aktuálního kulturního a uměleckého dění.

CzechLit