Výsledek otevřené výzvy: rezidence pro ilustrátory v Saarbrückenu

Autorky získají ubytování v rezidenčním bytě, stipendium a příspěvek na cestu.

Rezidenční prostory v Saarbrückenu. Foto: kulturní centrum KuBa

Rezidenční prostory v Saarbrückenu. Foto: kulturní centrum KuBa

České literární centrum, sekce Moravské zemské knihovny (dále ČLC), přijalo ke 30. dubnu 2023 celkem šest žádostí o měsíční rezidenční pobyt v Saarbrückenu, určený ilustrátorům a ilustrátorkám. ČLC tento pobyt zajišťuje ve spolupráci s kulturním centrem KuBa.

Z přijatých žádostí vybrala komise projekty Zuzany Čupové a Lucie Lučanské. Autorky rezidenční pobyt absolvují na přelomu září a října 2023.

Projekt bude realizován v rámci projektu s názvem Rezidenční pobyty pro české autorky a autory v zahraničí (č. projektu 0215000086), který je realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím komponenty Ministerstva kultury v rámci Národního plánu obnovy.

 

CzechLit