Výsledek otevřené výzvy: rezidence v Rakousku pro českého autora

Autor získá ubytování v rezidenčním bytě, stipendium a příspěvek na cestu.

Zprávy

Foto: flightlog – Krems an der Donau, CC BY 2.0, Wikipedia

Foto: flightlog – Krems an der Donau, CC BY 2.0, Wikipedia

České literární centrum, sekce Moravské zemské knihovny (dále ČLC), přijalo k 15. červnu 2022 čtyři žádosti o listopadový rezidenční pobyt v Kremži. O rezidenční pobyt se mohli ucházet spisovatelé v oblasti prózy, literatury pro děti a mládež, poezie, literatury faktu a dalších žánrů, ilustrátoři a tvůrci autorských knih a komiksu. Podmínkou byla kniha publikovaná v německém jazyce. Rezidenční pobyt zaštiťuje ČLC ve spolupráci s Nezávislým literárním domem Dolní Rakousko. Kromě ubytování v rezidenčním bytě získá rezident stipendium ve výši 1300 eur a příspěvek na cestu ve výši 100 eur.

Úspěšným žadatelem o rezidenční pobyt v Kremži se stal Radek Malý. Na rezidenční pobyt do Brna přijede ve stejném termínu rakouský spisovatel Stefan Soder.

CzechLit