Výsledek otevřené výzvy: rezidenční pobyt ČLC pro běloruského spisovatele

Autor získá ubytování v rezidenčním bytě a stipendium.

CLC-MZK logo

České literární centrum, sekce Moravské zemské knihovny (dále ČLC), přijalo k 10. červenci 2022 dvě žádosti o zářijový rezidenční pobyt v Brně. O rezidenční pobyt se mohli ucházet běloruští autoři a autorky. Rezidenční pobyt zaštiťuje ČLC ve spolupráci s Ambasádou nezávislé běloruské kultury při Centru experimentálního divadla v Brně. Kromě ubytování v rezidenčním bytě získá rezident stipendium ve výši 1000 eur.

Komise udělila rezidenční pobyt běloruské dramatičce, básnířce a prozaičce Dianě Balyko.

CzechLit