Výsledky žádostí o podzimní rezidenční pobyty Českého literárního centra

ČLC podpoří celkem sedm rezidenčních pobytů.

Broumovský klášter. Foto: Kateřina Ostradecká

Broumovský klášter. Foto: Kateřina Ostradecká

Klášter Broumov

České literární centrum, sekce Moravské zemské knihovny (dále ČLC), přijalo k 31. březnu 2023 celkem 7 žádostí o 3–4týdenní rezidenční pobyt v Klášteře Broumov na období září až listopad 2023. O rezidenční pobyt se mohli ucházet básníci, ilustrátoři, tvůrci komiksu a autoři v oblasti prózy, poezie, literatury pro děti a mládež, literatury faktu i dalších žánrů. Rezidenční program zaštiťuje ČLC ve spolupráci se Vzdělávacím a kulturním centrem Klášter Broumov a Vratislavským literárním domem.

Komise mobility podpořila projekty Evy Prchalové a Vratislava Kadlece, kteří budou v Literárním domku pobývat společně s polskými autory. Třetí rezidentkou je slovenská autorka Alena Sabuchová, která přijede v rámci letos zahájené reciproční spolupráce se Slovenským literárnym centrem.


Horní Planá

ČLC nabízí už třetím rokem ve spolupráci se Spolkem Adalberta Stiftera a za podpory Bavorské státní kanceláře měsíční rezidenční pobyt pro českého autora v Horní Plané, kde bude rezident pobývat společně s německým autorem. Partnerem projektu je také Regionální muzeum v Českém Krumlově – pobočka Památník – rodný dům Adalberta Stiftera.

ČLC přijalo k 31. březnu 2023 celkem 3 žádosti. Komise rezidenční pobyt udělila Davidovi Janu Žákovi.


Praha

ČLC obdrželo dále k 31. březnu 2023 celkem 19 žádostí o 3–4týdenní rezidenční pobyt v Praze (ve spolupráci se Skautskou nadací Jaroslava Foglara v rámci programu Rezidence Jaroslava Foglara). Tyto pobyty spojené s udělením stipendia jsou určené pro překladatele z češtiny a zahraniční bohemisty.

Na rezidenční pobyty v měsících září až listopad přijedou Alessandro De Vito (Itálie), Huang Bei Ling (Tchaj-wan) a Olena Vaščenko (Ukrajina).

 

Komise mobility ČLC:

Tomáš Glanc, předseda komise
Christina Frankenberg
Martin Krafl
Radim Kopáč
Jan Lukavec
Jitka Nešporová
Stanislav Škoda

CzechLit