Výsledky žádostí o podzimní rezidenční pobyty Českého literárního centra

ČLC podpoří celkem osm rezidenčních pobytů.

CLC-MZK logo

Klášter Broumov

České literární centrum, sekce Moravské zemské knihovny (dále ČLC), přijalo k 30. březnu 2021 celkem 24 žádostí o měsíční rezidenční pobyt v Klášteře Broumov na období září až listopad 2021. O rezidenční pobyt se mohli ucházet básnířky a básníci, ilustrátorky a ilustrátoři, tvůrkyně a tvůrci komiksu, autorky a autoři v oblasti prózy, poezie, literatury pro děti a mládež, literatury faktu i dalších žánrů. Rezidenční program zaštiťuje ČLC ve spolupráci se Vzdělávacím a kulturním centrem Klášter Broumov a Vratislavským domem literatury.

Komise mobility podpořila projekty Anny Bolavé, Kateřiny Čupové a Ireny Šťastné. Autorky budou v Literárním domku pobývat společně s polskými autory a autorkami.

 

Praha / Brno

ČLC obdrželo dále k 30. březnu 2021 celkem 16 žádostí o měsíční rezidenční pobyt v Praze (zde ve spolupráci se Skautskou nadací Jaroslava Foglara v rámci programu Rezidence Jaroslava Foglara) nebo v Brně. Tyto pobyty spojené s udělením stipendia jsou určené pro překladatele a překladatelky z češtiny, zahraniční bohemisty a bohemistky.

Na rezidenční pobyty v měsících září až listopad přijedou Giuseppe Dierna (Itálie), Mircea Dan Duta (Rumunsko), Karen Gammelgaard (Norsko) a Michał Tabaczyński (Polsko).

 

Horní Planá

ČLC nabízí nově od letošního roku ve spolupráci se Spolkem Adalberta Stiftera a za podpory Bavorské státní kanceláře jeden měsíční rezidenční pobyt pro českého básníka nebo básnířku v Horní Plané, kde bude rezident nebo rezidentka pobývat společně s německým autorem nebo autorkou. Partnerem projektu je také Regionální muzeum v Českém Krumlově – pobočka Památník – rodný dům Adalberta Stiftera.

ČLC přijalo k 1. dubnu 2021 celkem 10 žádostí. Komise rezidenční pobyt udělila básnířce Anně Brikciusové.

 

Komise mobility ČLC:

Tomáš Glanc, předseda komise
Christina Frankenberg
Martin Krafl
Radim Kopáč
Jan Lukavec
Jitka Nešporová
Stanislav Škoda

CzechLit