Výsledky žádostí o rezidenční pobyt v Klášteře Broumov (podzim)

Literární domek v areálu broumovského kláštera přivítá od září do listopadu české a polské rezidenty.

Granty, stipendia...

Broumovský klášter. Foto: Klášter Broumov.

Broumovský klášter. Foto: Klášter Broumov.

V rámci tří jednoměsíčních pobytů bude od září do listopadu 2018 v Literárním domku souběžně pobývat vždy český a polský rezident. Za českou stranu vybrala Komise mobility Českého literárního centra z celkem 24 žádostí projekty prozaičky Ivy Pekárkové, básníka Ladislava Zedníka a spisovatele a scénáristy Pavla Göbla.

Za polskou stranu rozhodovala o vítězných projektech komise složená ze zástupců Vratislavského domu literatury, která z 26 žádostí vybrala básnířku a prozaičku Joannu Lech, autora reportáží Jędrzeje Morawieckeho a básníka a prozaika Tomasze Majerana.

Program organizačně zaštiťuje České literární centrum, sekce Moravské zemské knihovny v Brně, ve spolupráci s Vratislavským domem literatury a Vzdělávacím a kulturním centrem Klášter Broumov.

Komise mobility ČLC:

  • Mgr. Zuzana Jürgens, Ph.D. – předsedkyně
  • Mgr. Ondřej Buddeus, Ph.D.
  • PhDr. Jana Čeňková, Ph.D.
  • Mgr. Viktor Debnár
  • Mgr. Iveta Gonzálezová
  • Mgr. Radim Kopáč
  • Prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
  • Petr Minařík
  • Mgr. Lucie Zakopalová
CzechLit