Vyšly unikátní Dějiny města Poličky

Polička letos slaví 750. výročí založení města králem Přemyslem Otakarem II. roku 1265.

Zprávy

Policka-NAMESTI1

Při příležitosti tohoto významného jubilea vydalo město knihu Dějiny města Poličky. Jedná se o rozsáhlou 590 stránkovou knihu, bohatě doplněnou o více jak 300 ilustrací, která popisuje vývoj města během staletí, a neopomíná ani současné významné osobnosti, rodáky, spolky a různorodé aktivity města a jeho obyvatel.snimani-1_7818

Reprezentativní, odborně napsaná a přitom čtivá publikace určená pro širokou čtenářskou obec – pro zájemce o historii a patrioty. Časový záběr – před založením města r. 1265 až do současnosti. Bohatá obrazová a fotografická dokumentace objasňuje vývoj města (včetně rekonstrukce podoby v různých etapách) a vzhled významných památek, ale představuje i důležité historické doklady, osobnosti a události, shrnující rejstříky,“ uvádí žurnalista Bob Fliedr.

Představení knihy proběhlo v pátek 7. 8. 2015 v sálech městské radnice na Palackého náměstí v Poličce.

Přítomni byli autoři David Junek a Stanislav Konečný, zástupci města, nakladatelství Argo, Tiskárny Polička, fotografové a grafici podílející se na vzniku knihy.

CzechLit