Výtvarná připomínka Jaroslava Seiferta

Ministr Daniel Herman poklepal základní kámen výtvarného objektu.

Zprávy

Poklepání na základní kámen.

Poklepání na základní kámen.

Slavnostní „poklep“ proběhl 22. 9. v Praze na Žižkově, odkud jediný náš nositel Nobelovy ceny za literaturu pocházel.

Kromě ministra kultury se slavnostního aktu účastnila také řada dalších osobností veřejného života: předseda Českého centra Mezinárodního PEN klubu Jiří Dědeček, který je současně prezidentem „Nadačního fondu na realizaci objektu k poctě Jaroslava Seiferta, nositele Nobelovy ceny“, Zdeněk Svěrák, coby zakladatel žižkovského Divadla Járy Cimrmana, dcera Jaroslava Seiferta Jana Seifertová, pražský radní pro kulturu Jan Wolf, básník a textař Michal Horáček a mnoho dalších.

V úvodních projevech řečníci vyzdvihli jak význam Jaroslava Seiferta, tak společné úsilí nadačního fondu, Prahy 3, pražského magistrátu, majitelů, kteří k umístění objektu zdarma poskytli pozemek a všech dalších, jež myšlence zbudování důstojné připomínky jednoho z našich největších básníků napomáhají.

„Tímto symbolickým položením základního kamene splácíme dluh, který vůči Jaroslavu Seifertovi máme, neboť péče o jeho památku mnohdy připomínala péči o pozemek, na kterém bude objekt za rok stát,“ uvedl ve své řeči Daniel Herman s odkazem na zanedbaný trojúhelníkový prostor na konci Seifertovy ulice. „Vážím si této iniciativy také proto, že představuje kultivaci veřejného prostoru Žižkova, místa odkud Jaroslav Seifert pocházel a s nímž je neodmyslitelně spjat.“

Vizualizace budoucího uměleckého objektu.

Vizualizace budoucího uměleckého objektu.

Daniel Herman se s přítomnými podělil rovněž o svou vzpomínku na pohřeb Jaroslava Seiferta, poznamenaný nedůstojnou snahou tehdejší vládní moci rozostřit a zastřít obraz básníka, který se ke konci života názorově jasně profiloval v duchu ideálů lidské a umělecké svobody.

Poklepání základního kamene uměleckého objektu, který navrhl akademický architekt Jan Roith a který má podobu kamenné stuhy, stoupající prudce z obrubníku vzhůru k nebi, proběhlo v předvečer 114. výročí básníkova narození. Vztyčen bude příští rok, kdy si kulturní veřejnost připomene půlkulaté Seifertovo jubileum.

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK ČR
Foto: Petr Kukal

CzechLit