Výzva k podání žádostí o stipendium „Spisovatel města Graz“

Roční stipendium pro spisovatele/spisovatelky se znalostí německého jazyka.

Granty, stipendia...

Graz. Foto: Ralf Roletschek, Wikipedia, CC BY-SA 3.0

Graz. Foto: Ralf Roletschek, Wikipedia, CC BY-SA 3.0

Podmínky pro získání literárního stipendia „Spisovatel města Graz“
Město Graz vypisuje stipendium na období od 1. září 2019 do 31. srpna 2020.

Příspěvek / cíl podpory
Město Graz uděluje každoročně literární stipendium „Spisovatel města Graz“. S poskytnutím stipendia je spojeno bezplatné ubytování v zámku Cerrini-Schlössl na Schloßbergu (vždy od 1. září roku udělení stipendia do 31. srpna následujícího roku) a měsíční finanční příspěvek ve výši 1 300 eur. O autora se stará spolek Kulturvermittlung Steiermark.

Cílem je podpořit spisovatele, jejichž práce je inovativní, současná, vykazuje estetickou a jazykovou kvalitu, autenticitu a uměleckou samostatnost. Jejich pobyt ve městě Graz má podpořit kulturní výměnu a interakci s místní literární scénou. Stipendista souhlasí s tím, že bude ve městě Graz přítomen minimálně po dobu 8 měsíců ze smluveného roku.

O stipendium se nemohou ucházet autoři, kteří již jednou titul „Spisovatel města Graz“ obdrželi.

Uchazeči o stipendium nejsou limitováni oblastí, z níž pochází, což má zajistit možnost mezinárodního dialogu jak mezi evropskými, tak mimoevropskými spisovateli. Mezikulturní výměna je neoddělitelnou součástí stipendia.

Ochrana osobních dat
Uchazeči o stipendium svou účastí vyjadřují souhlas se zpracováním osobních dat odborem kultury města Graz, a to výhradně v souvislosti s realizací výběrového řízení.

Přijetím stipendia účastník soutěže podle nařízení o ochraně dat souhlasí s uchováním dat a s jejich použitím ve veřejných zprávách o soutěži (subvenční zpráva města Graz, zpráva o uměleckém a kulturním dění, webové stránky města).


Podmínky udělení stipendia

 • kulturní a jazyková afinita k městu Graz
 • základní znalost německého jazyka
 • minimálně jedna samostatná literární publikace (nikoliv vydaná vlastním nakladatelstvím) nebo pět nesamostatných publikací v časopisech či antologiích nebo dvě vysílané či vytištěné poslechové hry nebo jedna uvedená či vytištěná divadelní hra
 • ochota navazovat dialog mezi literaturou a městským prostředím
 • chuť komunikovat s veřejností města Graz prostřednictvím přednášek, návštěv škol, diskuzí apod.
 • jmenování konkrétního nápadu na projekt, na němž bude stipendista pracovat během svého pobytu v Grazu


Potřebné dokumenty (5 kopií)

 • žádost o stipendium (neformální)
 • životopis
 • seznam publikací
 • publikace: 2 různé příklady *) a jejich překlad, pokud nejsou v německém jazyce
 • tiskopisy (rozsah 5–10 stran prozaického textu či dramatu, 5 básní v původním jazyce a v německém překladu)
 • koncept navrhovaného projektu (cca 2 normované A4 strany dle DIN – Německého ústavu pro průmyslovou normalizaci) **)

*) Rozsah: pokaždé 5–10 stran ukázkového textu – knižní zásilky nejsou vyžadovány

**) Údaje o konkrétním nápadu na projekt, který bude stipendista rozvíjet během pobytu v Grazu.


Průběh hodnocení

 • výběrové řízení
 • posouzení odbornou porotou a odborem kultury
 • rozhodnutí příslušnými orgány města Graz


Termín pro doručení podkladů

31. březen (určující je datum na razítku pošty)


Podklady zasílejte na adresu:

Kulturamt der Stadt Graz
Stigergasse 2/II. Stock (Mariahilfer Platz)
8020 Graz


Kontakt:

Kulturamt
Tel.: +43/316/872-4901
kulturamt@stadt.graz.at

CzechLit