Podpora účasti nakladatelů na veletrhu v Bologni – výsledky

ČLC udělí podporu deseti žadatelům.

CLC-MZK logo

Ke dni 20.1. 2021 přijalo České literární centrum, sekce Moravské zemské knihovny, celkem 13 žádostí od českých literárních agentů a nakladatelů na podporu jejich účasti na Bologna Children’s Book Fair 2021 v celkové výši požadované podpory 195 000 Kč. Komise mobility (ve složení: Tomáš Glanc – předseda, Christina Frankenberg, Radim Kopáč, Jan Lukavec, Jitka Nešporová, Martin Krafl, Stanislav Škoda) rozhodla na základě online hlasování udělit podporu celkem 10 žadatelům. Seznam aktuálně podpořených projektů je ke stažení ZDE.

Komise prohlašuje, že posoudila náklady u žádostí z hlediska jejich obvyklosti a dospěla k závěru, že náklady na cestovné, ubytování a honoráře autorů odpovídají cenám obvyklým.

CzechLit