Zemřel literární historik a spisovatel Jaroslav Med

Ve věku 85 let zemřel přední odborník na českou spirituální poezii.

Zprávy

Jaroslav Med. Foto: Mullepe / Wikipedie (CC BY-SA 3.0)

Jaroslav Med. Foto: Mullepe / Wikipedie (CC BY-SA 3.0)

Jaroslav Med (1932-2018) vystudoval na Filozofické fakultě UK češtinu a knihovnictví, po převratu přednášel literaturu na Katolické teologické fakultě UK a své alma mater.

Byl autorem próz Hory a mračna (1959), autorem monografií Viktora Dyka a Spisovatelé ve stínu, připravil také edice básní Jiřího Karáska ze Lvovic, Bohuslava Reynka, k jehož dílu a osobnosti měl zvláště blízko, nebo Jana Zahradníčka. Své odborné práce o zejména katolicky orientovaných českých spisovatelích shrnul v roce 2006 v souboru Od skepse k naději. Publicisticky přispíval do Rovnosti, brněnské mutace deníku Práce, Archu, časopisu Dokořán, na jehož založení se podílel, Katolického týdeníku ad. Byl dlouholetým porotcem Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě, kde se narodil. Torst publikoval rozhovor Aleše Palána a Jana Paulace s Jaroslavem Medem, s titulem Texty mého života (2007). Docent Jaroslav Med zemřel 14. února 2018.

CzechLit