Zveřejněny širší nominace na Škvoreckého cenu

Devátý ročník Ceny Josefa Škvoreckého, dvacet navržených děl.

Soutěže, Zprávy

skvorecki

Porota Ceny Josefa Škvoreckého vybrala knihy, z nichž bude v tajném hlasování volit pět, které postoupí do dalšího kola této literární soutěže.

Do podzimu každý z porotců přečte všechny navržené tituly a ocení nejlepší z nich náležitým počtem bodů. V porotě zasedají literární vědci, novináři, knihkupci a navíc i samotní autoři. Členem poroty se totiž automaticky stává také každý vítěz předchozích ročníků soutěže, pokud se této pocty sám nevzdá.

Cena Josefa Škvoreckého se pořádá od roku 2006 a je určena českým autorům beletrie. Vítěz letošního ročníku soutěže bude znám v listopadu letošního roku.

Partnery Ceny Josefa Škvoreckého jsou Gymnázium Josefa Škvoreckého a nakladatelství Books and Cards. Společnost Josefa Škvoreckého právě hledá hlavního sponzora soutěže, na němž bude záležet výše finanční odměny pro vítěze.

Navržená díla Cena Josefa Škvoreckého 2015

Boček, Evžen: Aristokratka ve varu. Druhé město 2014
Bořkovec, Martin: Vědomost, Revolver Revue 2015
Göbl, Pavel: 4 igelitky, Dauphin 2015
Hodrová, Daniela: Točité věty, Malvern 2015
Horáčková, Alice: Vladimíra Čerepková, Beatnická femme fatale , Argo 2014
Hořava, Matěj: Pálenka, Prózy z Banátu, Host 2014
Lundiaková, Hana: IMAGO Ty trubko! Kniha Zlín 2014
Malijevský, Igor: Měsíc nad řekou Tejo, Argo 2014
Němec, Ludvík: Odpustky pro příští noc; Druhé město 2015
Poštulka, Vladimír: Hřbitovní kvítí na smetaně, Dokořán 2014
Sedláčková, Andrea: Moje pařížská revoluce, Prostor 2014
Slavická, Milena: Hagibor, Torst 2014
Šabach, Petr: Rothschildova flaška, Paseka 2015
Šimáček, Jiří: Malá noční žranice; Host 2014
Šindelka, Marek: Mapa Anny, Odeon 2014
Urza, Milan: Jeremiášův vztek, Trigon 2014
Vachková, Ludmila: Ego Kuchařská kniha, Větrné mlýny 2014
Viewegh, Michal: Zpátky ve hře, Druhé město 2015
Vondruška, Vlastimil: Husitská epopej II – Za časů hejtmana Jana Žižky, MOBA 2015

Porota Ceny Josefa Škvoreckého 2015

PhDr. Vladimír Karfík (předseda poroty)
Emil Hakl (vítěz 2010)
Mgr. Vlastimil Ježek
Jakuba Katalpa (vítězka 2013)
Silvie Krejsková
PhDr. Jan Lukeš
Jiří Padevět
PhDr. Zdenko Pavelka
Doc. PhDr. Martin Pilař, CSc.
PhDr. Michal Přibáň, Ph.D.
Martin Ryšavý (vítěz 2011)
Martin Reiner (vítěz 2014)
Jiří Seidl
Mgr. Marie Sobotková
Petr Šrůta
Radana Šatánková
Kateřina Tučková (vítězka 2012)
Doc. Milan Uhde
Tomáš Zmeškal (vítěz 2009)

Mgr. Václav Krištof, tajemník poroty (nehlasuje)

Společnost Josefa Škvoreckého byla založena v roce 1989. Prošla vývojem z hlediska počtu členů, od pěti set na začátku 90. let až k současnému počtu 23. Společnost vydala za dobu své existence 35 publikací, navíc vydává občasník či ročenku Danny. Uspořádala tři výstavy o nakladatelství 68 Publishers, podílela se na vydání CD ROMu Josef Škvorecký: Život a dílo (1999), na konferenci věnované Josefu Škvoreckému v Náchodě (2004) a na dokumentech věnovaných Josefu a Zdeně Škvoreckým. Společnost vydala mj. Bibliografii Josefa Škvoreckého a podílela se na jejím novém vydání. Spolupracuje také na vydávání Spisů Josefa Škvoreckého. Letos pořádá již devátý ročník literární Ceny Josefa Škvoreckého, která si klade za cíl ocenit a podpořit nejlepší české spisovatele.

CzechLit