Prašina
Vojtěch Matocha
H20 and the Secret Water Mission
H20 a tajná vodní mise
Petr Stančík
Who Killed Snowy?
Kdo zabil Snížka?
Petra Soukupová
Playful Science
Hravouka
Tereza Vostradovská
The Remarkable Robot Expedition
Podivuhodná robotí expedice
Taťána Rubášová, Jindřich Janíček
Kooki
Krtník
Tereza Ščerbová
Typo and Skim
Překlep a Škraloup
Tomáš Končinský, Barbora Klárová
The Skydweller
O Nebesáři
Vratislav Maňák
Shout Quietly, Bro
Řvi potichu, brácho
Ivona Březinová
What They Dream About
O čem sní
Petr Borkovec, Andrea Tachezy
Chrujda the Badger Found his Great Love
Jezevec Chrujda našel velkou lásečku
Petr Stančík
Cats and Other Tales about Fear
Kočky a jiné příběhy o strachu
Milada Mašinová
The Legend about the Prague Astronomical Clock
Legenda o Pražském orloji
Ivana Pecháčková
Prague in the Heart; 189 Stories from the City and its People
Praha v srdci; 189 příběhů města a lidí
Renáta Fučíková
Plop! The Lebott’s Korc Unscrooed, He Upguzzeled Liqueur
Plop! Vyvrtil Žlahvout pšunt i chlpal liquére
Ivan Wernisch
Susie in the Gardens
Zuza v zahradách
Jana Šrámková
New Planet
Nová Planeta
Martin Vopěnka
My Name Is Karamel and I Live in London
My name is Karamel a bydlím v Londýně
Michaela Sanytrová