November Fall
Listopád
Alena Mornštajnová
Amálie’s Inertia
Amáliina nehybnost
Kateřina Rudčenková
One in a Million
Jeden z milionu
Martin Reiner
The Non-Places of Towns
Nemísta měst
Anna Beata Háblová
Logoz or Robert Holm, Danish Marketer
Logoz aneb Robert Holm, marketér dánský
David Zábranský
A Depleted Land
Vytěženej kraj
Veronika Bendová
The Little Hotel
Hotýlek
Alena Mornštajnová
Places in the Dark
Místa ve tmě
Lidmila Kábrtová
Moonlighting
Melouch
Michal Viewegh
Life is Wonderful
Život je nádherný
Tereza Boučková
And Tie Your Shoelaces
A zavaž si tkaničky
Roman Szpuk
Počong or On the Drudgery of Human Existence
Počong aneb O pinoživosti lidské existence
Tereza Semotamová, Jakub Vítek
It’s Not Over Yet
Ještě není konec
Michal Sýkora
Puzzle
Karol Efraim Sidon
The Net
Sítě; Příběhy (ne)sebevědomí
Petra Dvořáková
Prague in the Heart; 189 Stories from the City and its People
Praha v srdci; 189 příběhů města a lidí
Renáta Fučíková
Urbo Kune
Miloš Urban
Little Mr Talisman
Malý pan Talisman
Karol Efraim Sidon