The Return of the King of the Šumava, Part 2: Agent- Walker
Návrat Krále Šumavy 2: Agent-chodec
Vojtěch Mašek, Ondřej Kavalír, Karel Osoha
Super Spellsword Saga: The Legend of Infinity
Super Spellsword Sága: Legenda o Nekonečnu
Nikkarin
The Dragon Never Sleeps
Drak nikdy nespí
Džian Baban, Jiří Grus, Vojtěch Mašek
So Far So Good
Zatím dobrý
Jan Novák, Jaromír 99
The Dietl Sisters
Sestry Dietlovy
Vojtěch Mašek
Candide 3: El Dorado
Candide: kniha třetí: Eldorádo
Karel Jerie
Saint Barbara
Svatá Barbora
Marek Šindelka, Vojtěch Mašek, Marek Pokorný
Secret Agent
Rozvědčík
Marta Morice
The Remarkable Robot Expedition
Podivuhodná robotí expedice
Taťána Rubášová, Jindřich Janíček
Oskar Ed: My Greatest Dream
Oskar Ed: Můj největší sen
Branko Jelinek
The Plague II
Mor II
Milada Mašinová, Petra Josefína Stibitzová
Zátopek
Zátopek ...když nemůžeš, tak přidej!
Jan Novák, Jaromír 99
The Legend about the Prague Astronomical Clock
Legenda o Pražském orloji
Ivana Pecháčková
The Plague
Mor
Milada Mašinová
Candide, Book Two — The Grand Inquisitor
Candide, Kniha druhá – Velký inkvizitor
Karel Jerie
A Book for Two
Knížka pro dva
Pavel Čech
This is Venice
To jsou Benátky
Miroslav Šašek
Katie and 11 Grannies
Klárka a 11 babiček
Olga Černá, Alžběta Skálová