These Fragments
Tyhle fragmenty
Bianca Bellová
Thousands of Plateaus
Tisíce plošin
Sylva Fischerová
The Forest Boundary
Hranice lesa
Vratislav Kadlec
Lido di Dante
Petr Borkovec
Mother Disappeared
Matka vzala roha
Edgar Dutka
Prague Noir
Praha noir
Pavel Mandys (ed.)
The Bed Is Unmade (New Brno Tales)
...Lůžko je rozestlané; Nové brněnské povídky
Jiří Kratochvil
Indulgences for the Next Night
Odpustky pro příští noc
Ludvík Němec
Trigger
Spoušť
Sára Vybíralová
Distilled Spirit. Stories from the Banat
Pálenka. Prózy z Banátu
Matěj Hořava
A Map of Anna
Mapa Anny
Marek Šindelka
Memories of a Village Dance
Vzpomínky na jednu vesnickou tancovačku
Jiří Hájíček