Fox into a Lady
Liška v dámu
Jiří Kratochvil
Sounds of Waking Up
Zvuky probouzení
Petr Třešňák, Petra Třešňáková
Everybody Sucks
Všichni sou trapný
Simona Bohatá
Daddy Thief
Zlodějka mýho táty
Petra Hůlová
Logoz or Robert Holm, Danish Marketer
Logoz aneb Robert Holm, marketér dánský
David Zábranský
A Depleted Land
Vytěženej kraj
Veronika Bendová
Cities
Města
Michal Ajvaz
Blind Map
Slepá mapa
Alena Mornštajnová
The Little Hotel
Hotýlek
Alena Mornštajnová
Mona
Mona
Bianca Bellová
Ways of Writing about Love
Možnosti milostného románu
Jan Němec
Uncompromisingly
Nekompromisně
Iva Procházková
Carlsbad
Kar
Miloš Urban
Years of Silence
Tiché roky
Alena Mornštajnová
In the Cupboard
Ve skříni
Tereza Semotamová
Predator
Dravec
Marek Epstein
Toss the Dead Swan
Hod mrtvou labutí
Ondřej Hübl
Glacial Motion
Pohyby ledu
A. Gravensteen