The Bitter Maliciousness of Living
Jízlivá potměšilost žití
Jiří Kratochvil
Běsa
Dita Táborská
The Village
Dědina
Petra Dvořáková
Bakshish
Bakšiš
Jiří Kratochvil
The Other Side of Silence
Druhá strana ticha
Magdaléna Platzová
A Woman in Parenthesis
Žena v závorce
Ludvík Němec
A Brief History of The Movement
Stručné dějiny Hnutí
Petra Hůlová
The Mushroom Gatherer
Houbařka
Viktorie Hanišová
Primer
Slabikář
Adéla Knapová
To the Interior
Do vnitrozemí
Vladimíra Valová
Best for Everybody
Nejlepší pro všechny
Petra Soukupová
Being
Bytost
Václav Kahuda
Dust Catchers
Lapači prachu
Lucie Faulerová
Love in the Time of Global Climate Change
Láska v době globálních klimatických změn
Josef Pánek
The Den
Doupě
Jakuba Katalpa
Bomb★Funk
Bomba★Funk
Karel Veselý
Lido di Dante
Petr Borkovec