Nowhere It Is Said
Nikde není řečeno
Petr Hruška
Inventory
Inventura
Kamil Bouška
Reality
Reál
Jan Škrob
A Herbarium for Something Worse
Herbář k čemusi horšímu
Petr Borkovec
Pernambuco
Ivan Wernisch
The World Clock
Světový orloj
Sylva Fischerová
The Book of Limitations
Kniha omezení
Elsa Aids
While Watchdogs Sleep
Zatímco hlídací psi spí
Simona Racková
Vacant Lots
Proluka
Jan Nemček
Walking Around an Island
Obcházení ostrova
Milan Děžinský
Not My Own
Nevlastní
Petr Hruška
Days Full of Falling Asleep
Dny plné usínání
Jakub Řehák
Light in the Wound
Světlo v ráně
Milan Ohnisko
The Forest
Les
Jitka N. Srbová
Half in the Air
Napůl ve vzduchu
Irena Dousková
Iron Shirt
Železná košile
Zuzana Lazarová
The 2015 Best Czech Poems
Nejlepší české básně 2015
Petr Borkovec, Tomáš Gabriel (ed.)
Plop! The Lebott’s Korc Unscrooed, He Upguzzeled Liqueur
Plop! Vyvrtil Žlahvout pšunt i chlpal liquére
Ivan Wernisch