Reflectagon
Měňagon
Vojtěch Vacek
Where Is It Coming From?
Odkud to přichází?
Vladimír Mikeš
A Secret Life
Tajný život
Milan Děžinský
Remove a Bone
Vyjměte kost
Marcela Linhartová
The Voices of Fish
Hlasy ryb
Ewald Murrer
Old Pop
Starej pop
Milan Ohnisko
Rusalka
Rusalka
Jaroslav Kvapil
Notes from the studio
Zápisky z garsonky
Pavel Novotný
Concrete Beach
Betonová pláž
Šimon Leitgeb
Things We Lose
Věci, které ztrácíme
Petr Borkovec, Petra Josefína Stibitzová
The New Wilderness
Nová divočina
Jonáš Zbořil
Applied Lyricism
Užitá lyrika
Martin Stöhr
A Church for Smokers: Prague Poems
Kostel pro kuřáky / A Church for Smokers: Pražské básně / Prague Poems
Sylva Fischerová
Night Reading
Noční četba
Ewald Murrer
Yarding Wood
Přibližování dřeva
Daniel Hradecký
Happiness Is Sure to Come
Štěstí jistě přijde
Marie Šťastná
The World:
Svět:
Jitka N. Srbová
Nowhere It Is Said
Nikde není řečeno
Petr Hruška