Agentura Pluh v roce 2015 – bilance

Literární agentuře se podařilo uzavřít 30 prodejů s nakladateli z celého světa.

Zprávy

pluh agency

Agentura Pluh, která v zahraniční reprezentuje čtrnáct českých spisovatelů, na své facebookové stránce zveřejnila přehled aktivit za rok 2015.

V daném roce Pluh uzavřel třicet prodejů, což sice není tolik, jako tomu bylo v roce 2014 (Pluh tehdy uzavřel 41 kontraktů), nicméně stále jde o nadprůměrné číslo, když zvážíme, že dlouhodobý průměr jest v případě Pluhu 15 – 20 kontraktů ročně. K nejdůležitějším prodaným právům přitom patří prodej novely Úkryt autora Egona Hostovského britskému nakladatelství Pushkin Press, dále pak prodej románu Anděl od Jáchyma Topola nakladatelství Dalkey Archive v USA.

Kompletní přehled je k nalezení na facebookové stránce Pluhu zde.

CzechLit