Aktivity Českého literárního centra v roce 2019

Podpora českých spisovatelů a překladatelů & bohemistů ze zahraničí

Zprávy

Zájezd pro zahraniční vydavatele dětské literatury. Foto: Tereza Kuglerová

Zájezd pro zahraniční vydavatele dětské literatury. Foto: Tereza Kuglerová

České literární centrum, sekce MZK, zahájí v lednu roku 2020 čtvrtý rok svého fungování. Při propagaci české literatury u nás a v zahraničí se ČLC v roce 2019 zaměřilo na podporu českých spisovatelek a spisovatelů, překladatelů a bohemistů ze zahraničí, ale i na širokou veřejnost.

Čeští autoři/autorky

Cílem Českého literárního centra bylo letos představit v zahraničí autory a autorky, jejichž knihy vyšly v uplynulém roce v překladu, nebo ty, jejichž tvorba sklidila v tomto roce úspěch u české široké i odborné veřejnosti. Celkem bylo v roce 2019 zorganizováno a finančně podpořeno 160 autorských výjezdů do 20 zemí. Nejčastěji byli autoři vysíláni do německy mluvících zemí (proběhlo celkem 60 autorských výjezdů do Německa, 17 do Rakouska), dále pak na Slovensko (11 výjezdů), do Itálie (7 výjezdů), Velké Británie (6 výjezdů), Francie (6 výjezdů), Španělska či Švédska (5 výjezdů). Zejména v prvním pololetí roku zaznamenalo ČLC rekordní počet žádostí o podporu výjezdů českých autorů do zahraničí. Zvýšený zájem o českou literaturu v německy mluvících zemích byl podnícen hostováním ČR na lipském veletrhu. Oproti minulému roku se zvýšil i počet autorů vyslaných do Polska (celkem 21 výjezdů). Cílem zvýšení počtu cest českých spisovatelů do Polska bylo posílení spolupráce s polskými nakladateli, bohemisty a festivaly vzhledem k plánovanému hostování ČR ve Varšavě v květnu 2020. Mezi nejčastěji podporované autory v roce 2019 patřili: R. Denemarková (14 výjezdů), J. Rudiš (6 výjezdů), M. Šindelka, M. Ajvaz (oba 5 výjezdů), J. Topol, P. Borkovec, A. Mornštajnová, T. Semotamová, S. Fischerová (shodně 4 výjezdy).

silesius

Čeští básníci na 4. mezinárodním festivalu poezie ve Vratislavi. Foto: Max Pflegel

Kromě výjezdů do zahraničí nabídlo České literární centrum autorům rezidenční pobyty v klášteře Broumov, ale i v zahraničí. V roce 2019 získalo rezidenční pobyt celkem 19 autorů. 14 autorů a autorek mohlo tvořit v klášteře Broumov. Jednou z nich byla například Pavla Horáková, která díky spolupráci Českého literárního centra a Vratislavského literárního domu sdílela v listopadu literární domek s laureátkou Evropské ceny za literaturu Martou Dzido. (Rozhovor s Pavlou Horákovou o pobytu v Broumově si můžete přečíst zde.) 5 autorů strávilo měsíc v zahraničí: Hana Roguljič (Worspwede, Německo), Vojtěch Mašek (Kendal, Velká Británie), laureát ceny Jiřího Ortena Jan Škrob (Paříž, Francie), Tereza Semotamová (Berlín, Německo) a Jan Němec, který na rezidenci v Berlíně dokončoval svůj román Možnosti milostného románu, který vyšel na konci září 2019.

Překladatelé/bohemisté

V roce 2019 získalo celkem 26 překladatelů z českého jazyka a bohemistů rezidenční pobyt v Brně a v Praze, během něhož získali kontakty na české nakladatele, agenty nebo autory. S řadou z rezidentů pracovníci ČLC organizovali akce pro veřejnost.

Vedle rezidencí nabízeli pracovníci ČLC vybraným bohemistickým pracovištím v zahraničí možnost uspořádat semináře s českými autory a překladateli, a zvýšit tak motivaci studentů pro studium českého jazyka a literatury. Na rok 2019 bylo naplánováno 6 seminářů, díky velkému zájmu univerzit zejména v Německu, Polsku a Itálii jich bylo realizováno celkem 18 na dvanácti zahraničních univerzitách. Na řadě bohemistik se návštěva českého autora stala součástí výuky, studenti měli možnosti si přeložit text českého hosta a během besedy své překlady konzultovali s pozvaným překladatelem a autorem. Například Petra Hůlová a její překladatelka Julia Różewicz na podzim diskutovala se studenty na čtyřech univerzitách v Polsku.

Foto: Tereza Kuglerová

Seminář pro překladatele z češtiny do polštiny a z polštiny do češtiny. Foto: Tereza Kuglerová

Poprvé v tomto roce uspořádalo České literární centrum odborný seminář pro překladatele v České republice. S ohledem na hostování ČR na veletrhu v Polsku v roce 2020 byli ve spolupráci s Instytutem Książki na seminář v Broumově pozváno celkem 20 českých a polských překladatelů. Stejně jako v minulých letech se České literární centrum ve spolupráci s Českými centry zapojilo do přípravy a realizace soutěže pro mladé překladatele, Ceny Susanny Roth.

Zahraniční nakladatelé

Pracovníci Českého literárního centra udržují pravidelné kontakty s celou řadou nakladatelů zejména v Německu, Anglii, Španělsku a Francii, ale i v jiných zemích, informují je o nově vydaných knihách v průběhu celého roku nebo během osobních setkání na velkých mezinárodních knižních veletrzích a festivalech. Centrum se snaží stále rozšiřovat síť nakladatelů, kteří by mohli mít zájem o vydání překladů českých knih, a proto byly v roce 2019 připraveny celkem 4 zájezdy do České republiky pro nakladatele ze zahraničí. Pozvání na významné české knižní festivaly přijalo 26 vybraných zahraničních nakladatelů. Během odborného programu připraveného Českým literárním centrem se zahraniční nakladatelé měli možnost setkat s překladateli, českými nakladateli, agenty, vybranými autory a ilustrátory. Řada z pozvaných nakladatelů má zájem o vydání překladů českých knih v příštím roce a podala žádost o grant u Ministerstva kultury ČR.

Odborná a široká veřejnost

ČLC provozuje v české a anglické verzi webové stránky www.czechlit.cz a k propagaci české literatury využívá i sociální sítě: facebook a twitter. Za uplynulý rok zaznamenaly internetové stránky centra 234 996 zobrazení, 109 206 návštěvníků a 80 704 uživatelů. Česká verze facebookového profilu centra měla 5293 sledujících, anglická verze 1429 sledujících, na sociální síti twitter 966 sledujících.

ČLC v roce 2019 zorganizovalo celkem 18 akcí pro veřejnost v ČR, vydalo celkem 6 publikací, 4 čísla online newsletteru pro bohemisty a 10 tzv. témat měsíce, odborně-popularizačních přehledových studií o české literatuře, na webových stránkách CzechLit (www.czechlit.cz). Portál CzechLit je dvojjazyčný, má českou a anglickou mutaci. Nejčtenějším tématem měsíce v roce 2019 byl článek o literárních kavárnách z pera literární vědkyně Kateřiny Piorecké.

 

CzechLit