Bohemistický seminář 2017 – tři dny s českou literaturou na jihu Čech

Ve dnech 9. až 13. 7. proběhne tradiční setkání bohemistů s několikadenním intenzivním programem, tentokrát v Českých Budějovicích.

Zprávy

Bohemisté loni v Divadle Husa na provázku. Foto Soňa Šinclová.

Bohemisté loni v Divadle Husa na provázku. Foto Soňa Šinclová.

Moravská zemská knihovna ve spolupráci s MK ČR a Filosofickou fakultou Jihočeské univerzity pořádá výroční Bohemistický seminář určený zahraničním překladatelům a profesionálům zabývajícím se českou literaturou. Seminář zahájí 10. 7. přehledové přednášky o současné české próze (Petr Bílek, Vladimír Papoušek) a poezii (Michal Bauer). Odpolední blok 1. konferenčního dne bude věnován reflexi české literatury v překladu, projektu její bibliografie (Tomáš Kubíček) a účasti ČR na zahraničních literárních veletrzích. Večer bude také po pětileté přestávce udělena obnovená Cena Premia Bohemica pro zahraničního bohemistu, který se ve své zemi zasloužil o propagaci české literatury.

Následující dopoledne je rozděleno do dvou bloků: účastníci se mohou zúčastnit translatologického workshopu s Ladislavem Nagyem, nebo navštívit blok věnovaný současné české literatuře pro děti a mládež, na nějž navazuje diskuse s Joachimem Dvořákem, šéfredaktorem nakladatelství Labyrint, a setkání s Ivanou Pecháčkovou, zakladatelkou nakladatelství Meander zaměřeného na dětskou knihu. Večer představí Ondřej Buddeus České literární centrum.

12. července setkání bohemistů završí poznávací výjezd do historického Českého Krumlova a zdejšího Centra Egona Schieleho, spojený se čtením jihočeského prozaika Jiřího Hájíčka. Na závěr proběhne panelová diskuse o problémech a potřebách zahraniční bohemistiky.

Letos je Bohemistický seminář realizován pod záštitou děkana FFJU, prof. Vladimíra Papouška.

Podrobný program semináře najdete zde.

CzechLit