Bohemistický seminář Moravské zemské knihovny

Letošní akce pro zahraniční bohemisty se bude konat v Ústí nad Labem.

Zprávy

mzk-02

Moravská zemská knihovna vyhlašuje seminář určený pro zahraniční bohemisty. V roce 2019 je realizován ve spolupráci s Pedagogickou a Filozofickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a pod záštitou děkanů obou fakult.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) je veřejná vysoká škola, která poskytuje širokou nabídku studia humanitních, přírodovědných, technických i uměleckých oborů na osmi fakultách. Univerzita vznikla v r. 1991 z dřívější Pedagogické fakulty, jejíž součástí je rovněž katedra bohemistiky. Katedra aktuálně zabezpečuje sedm bakalářských, magisterských a doktorských oborů.

Přednášky letošního bohemistického semináře vznikají ve spolupráci s odborníky z předních pracovišť humanitních věd, kteří se zabývají českou kulturou a literaturou. Tematicky se v semináři zaměříme na čtyři oblasti: na fenomén romantismu, jenž bude představen z úhlu nových přístupů, na kulturní prostor Sudet a jeho traumata, poskytneme vhled do aktuálního dění v české literatuře a kultuře a nabídneme přednášky a semináře k problematice překladu a současného českého jazyka. Přednášky přislíbili například Dalibor Tureček, Stanislav Komárek, Jiří Padevět, Joanna Goszczyńska, Robert Adam, Jana Hoffmanová či Petr A. Bílek. V rámci doprovodného programu se účastnící vydají do oblasti Českého Švýcarska a do Litoměřic. Kulturní nabídka semináře bude tradičně doplněna autorskými čteními a setkáními s výraznými představiteli současné české literatury. V průběhu semináře bude opět udělena Cena Premia Bohemica za mimořádný přínos české literatuře v zahraničí.

Seminář se uskuteční ve dnech 14. 7. – 20. 7. 2019. Pracovní část semináře je plánována od 15. do 19.7. Ubytování bude zajištěno v Ústí nad Labem po celou dobu konání semináře, odkud budou podnikány fakultativní výlety. Přihlášky posílejte v termínu do 31. 5. 2019 na adresu sinclova@mzk.cz. Registrační poplatek, z něhož bude hrazeno ubytování, doprava v průběhu semináře, exkurze i stravování, činí 3.000 korun.

Vzhledem ke zvyšujícímu se zájmu o účast na semináři budeme moci přijmout pouze šedesát přihlášek, rozhodující bude termín doručení.

CzechLit