CELA
Překladatelé


Tadeáš Dohňanský (PL – CZ)

Tadeáš Dohňanský studuje doktorský obor Slovanské literatury (FF UK). Působí jako redaktor sekce polské literatury, sekce poezie a jako vedoucí stážistů v online literárním časopise iLiteratura.cz. Spolupracuje také s časopisy Nowa Dekada Krakowska či A2, v minulosti přispíval do časopisu Partonyma. Překládá z polštiny – jeho knižním debutem byly oceňované reportáže 27 smrtí Tobyho Obeda (nakl. Absynt, 2021) Joanny Gierak-Onoszko, autorky projektu CELA. Kromě polské literatury se věnuje také autorům slovenským, maďarským či novořeckým. Na cestách z Prahy domů do Valašské Bystřice se čas od času zatoulá v Yoknapatawphaském okrese.

 


Veronika Horáčková (NL – CZ)

Veronika Horáčková je absolventkou doktorského oboru germánské literatury na Filozofické fakultě Masarykovy univerzitě v Brně. V rámci akademické činnosti se věnuje výzkumu recepce nizozemsky psané literatury v českém prostředí a výuce nizozemštiny. Kromě toho překládá komerční a literární texty. Z publikovaných překladů lze jmenovat knihu Rutgera Bregmana Lidstvo. Dějiny naděje (Argo, 2022).

 


Štěpánka Huláková (PT – CZ)

Štěpánka Huláková vystudovala portugalský jazyk a literaturu na Masarykově univerzitě, kde též absolvovala obory žurnalistika a genderová studia. Zúčastnila se několika studijních a pracovních pobytů v Portugalsku, jako stážistka pracovala na Velvyslanectví ČR v Lisabonu. V rámci diplomové práce přeložila knihu As Quatro Estações portugalského autora D. M. Ferreiry do češtiny, v roce 2019 získala 1. cenu v soutěži Hieronymitae Pragense za překlad části knihy Estar Vivo Aleija (R. A. Pereira). V současné době je součástí týmu Portugalského centra Instituo Camões v Praze, kde se mimo jiné věnuje výuce portugalštiny.

 


Markéta Chlebovská (SR – CZ)

Markéta Chlebovská vystudovala Jihovýchodoevropská studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde se zaměřovala na srbský jazyk. V rámci studia absolvovala několik studijních pobytů v zemích bývalé Jugoslávie (Srbsko, Bosna a Hercegovina a Černá Hora), ale také stáž v balkánské redakci rádia Svobodná Evropa. Pracovala na klinice reprodukční medicíny, kde překládala a tlumočila pro srbsky hovořící pacienty. V současné době pracuje v překladatelské agentuře jako projektová koordinátorka.

 


Monika Štefková (IT – CZ)

Monika Štefková vystudovala italianistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde poté roku 2021 dokončila i doktorské studium v oboru Románské literatury. Vyučovala italštinu na Dopravní fakultě ČVUT v Praze a na Fakultě sociálních věd FSV UK. Již 8 let spolupracuje na projektu paralelního korpusu. Z italštiny přeložila: Jak zvířátka bydlí (2018, Mladá Fronta), Chůze pro zdravé srdce i mysl (2018, Essence), Malý Princ (2019, Pikola), Vzdálenost mezi mnou a třešní (2019, Slovart), Našeptávač (2019, Vendeta), Sbohem, přízraky (2020, Odeon), Hypotéza zla (2020, Vendeta), Všechny jeho ženy (2021, Metafora), Muž z Labyrintu (2021, Vendeta) a Sedmý kámen (2021, Bookmedia).

 


Blanka Juranová (NL – CZ)

Blanka Juranová vystudovala nederlandistiku na Univerzitě Palackého v Olomouci. Absolvovala studijní pobyty v Utrechtu (NL) a Vídni (AT) a pracovní stáž v Diestu (BE). V současné době se na plný úvazek věnuje překládu a tlumočení z a do nizozemštiny, kterou také soukromě vyučuje. Od roku 2015 překládá divadelní hry pro agenturu Dilia a v lednu 2019 byla jmenovaná soudní tlumočnicí. Jejím zatím jediným knižním překladem je Továrna na vafle (2018, Plus – Albatros Media).

 


Martina Kutková (ES – CZ)

Martina Kutková vystudovala hebraistiku a překladatelství ze španělštiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V současné době pokračuje na téže fakultě v doktorském studijním programu Translatologie a zaměřuje se na české překlady z judeošpanělštiny. Ze španělštiny dosud přeložila povídky Maria Vargase Llosy a Rity Indiany pro přílohu Literárních novin Svět knihy a další překlady publikovala v časopisu A2 či na webové stránce Pražského festivalu spisovatelů . V roce 2018 pracovala pro nakladatelství Leda jako redaktorka knihy Antonia Muñoze Moliny Polský jezdec. Překládala také pro mexické velvyslanectví v ČR. Od roku 2016 působí trvale jako lektorka v Židovském muzeu v Praze.

 


Tereza Prymak (RO – CZ)

Tereza Prymak vystudovala překladatelství a francouzskou filologii na FF UK v Praze. Zaměřuje se na románské jazyky, konkrétně na francouzštinu a rumunštinu. Díky studiu literatury a literární vědy směruje svůj profesní zájem k literárnímu překladu. Má na překladatelském kontě dvě divadelní hry z francouzštiny (Ty tvoje sny…, Vyhnání aneb Godot, jednání třetí), jednu z rumunštiny (Krokodýlek), jeden francouzský román (Noc ve znamení tygra, 2018), spolupráci s festivalem Měsíc autorského čtení (Vojáci. Příběh z Ferentari, Adrian Schiop) a ocenění ze soutěže Jiřího Levého (1. cena – Dopisy Ritě, Stefan Caraman).