Cena Toma Stopparda pro Sylvii Richterovou za ‘Eseje o české literatuře’

Cenu uděluje Nadace Charty 77 od roku 1983.

Ocenění

Sylive Richterová. Foto: Jindřich Nosek/Wikipedie.

Sylive Richterová. Foto: Jindřich Nosek/Wikipedie.

Cenu Toma Stopparda obdrží spisovatelka, básnířka a esejistka Sylvie Richterová za Eseje o české literatuře (Pulchra, 2016), knihu esejů, jež jsou výborem otištěných, přednesených i dosud nezveřejněných textů z let 1975–2015. Cena je udělována od roku 1983 autorům českého původu za významné, převážně esejistické, dílo, inspirující zejména svým myšlenkovým přínosem. Laureát dostává finanční dar v hodnotě 20 000 korun, poskytovaný anglickým dramatikem českého původu Tomem Stoppardem.

Porota rozhodovala ve složení: Petr Hrtánek, Petr Hruška, František Janouch, Stanislav Komárek (předseda poroty), Martin Machovec a Petr Šámal.

Slavnostní předání ceny proběhne ve středu 31. května 2017 od 17.00 hodin v rezidenci pražského primátora (budova Městské knihovny, Mariánské náměstí 1, Staré město, Praha 1).

CzechLit