Česká literatura v překladu 1998 – 2016

Moravská zemská knihovna připravila výstavu věnovanou knižním překladům.

Zprávy

mzk

Výstava představí návštěvníkům díla současných českých spisovatelů, která vyšla v cizojazyčném překladu mezi lety 1998 a 2016. Přiblíží vnímání české literatury v zahraničí, formy práce s textem a grafické zpracování knih i rostoucí zájem zahraničních nakladatelů o českou literaturu. Kurátorkou výstavy, která vznikla ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR, je Kateřina Tučková. Na Ministerstvu kultury ČR vznikl v roce 1998 dotační program, ze kterého bylo do dnešní doby podpořeno více než 750 titulů.

Výstava bude zahájena slavnostní vernisáží v Moravské zemské knihovně v Brně 10. října 2016. Následně bude soubor vystavován v dalších univerzitních a vědeckých knihovnách, kde v doplňujícím programu proběhnou diskuze s bohemisty, spisovateli, literárními historiky či knižními grafiky a literárními agenty.

Doprovodný katalog k výstavě s reprodukcemi knižních obálek a kompletní bibliografií za roky 1998 – 2016 texty doplnili Kateřina Tučková, Tomáš Kubíček a Radim Kopáč.

CzechLit