České literární centrum vydalo pět nových brožur ve dvou jazycích

Tituly jsou určeny zejména zahraničním nakladatelům a překladatelům

Zprávy

Foto: Tereza Kuglerová

Foto: Tereza Kuglerová

České literární centrum vydává pravidelně nové informačně-propagační brožury s výběrem toho nejlepšího z české literatury v daných literárních odvětvích či s ohledem na zvolené téma. Smyslem nakladatelské činnosti ČLC je zejména podpora vydávání české literatury v překladu v zahraničí, brožury jsou určeny nakladatelům, překladatelům, agentům a bohemistům mimo Českou republiku a slouží jim zejména v orientaci na českém trhu. Za pomoci odborných komisí ČLC vybírá zvolené knižní tituly s ohledem na jejich kvalitu a schopnost oslovit zahraniční čtenáře, zahrne je do brožury a vybaví anotací a medailonem autora.

Letos vyšlo nákladem ČLC celkem pět nových brožur, z toho dvě v angličtině a tři ve francouzštině, s ohledem na plánované aktivity ČLC na pařížském knižním veletrhu a české literatury obecně ve Francii.

Brožury New Czech Books v angličtině vycházejí nyní výročně. I nadále se zaměřují se novinky v české próze, poezii, literatuře pro děti a mládež, komiksu, žánrové literatuře a non-fiction. Vybrané tituly doprovázejí anglické překlady ukázek z nich na webu CzechLit.

Mezi nové přírůstky v portfoliu informačních brožur Českého literárního centra kromě New Czech Books 2019 patří dále brožury specializované. Na literaturu pro děti a mládež je zacílena brožura shrnující doporučenou literaturu pro danou cílovou skupinu z roku 2019, Czech Books for Children and Young Adults 2020. Autory výběru a průvodních textů v tomto materiálu je tým ve složení Jana Čeňková, Petr Matoušek, Milena Šubrtová, brožuru ilustrovala Daniela Olejníková.

Ve francouzštině České literární centrum vydalo publikace Nouveautés littéraires tchèques 2019, Nouveautés littéraires tchèques 2018, obsahující výběry toho nejlepšího z nové české literatury vydané v roce 2019 a 2018, určené francouzským čtenářům a zejména podněcující tamní nakladatele a překladatele. Jsou to pendanty k titulům, které ČLC vydalo dříve v angličtině. Výběr českého komiksu od roku 2000, La bande dessinée tchèque depuis 2000, je zaměřen na nejdynamičtější literární odvětví a jeho podoby v ČR.

Všechny brožury je možné si stáhnout ve formátu PDF zde: https://www.czechlit.cz/cz/zdroje/brozury-a-propagacni-materialy/.

 

CzechLit