České literární centrum vyhlašuje výběrové řízení na rezidenční pobyty v Praze a v Brně

Pobyty jsou určeny zahraničním spisovatelům, překladatelům, kritikům či literárním vědcům.

Zprávy

opened-book

Rezidenční pobyty v trvání dvou týdnů až jednoho měsíce jsou určeny překladatelům z češtiny do libovolného cizího jazyka, zahraničním spisovatelům, kritikům či literárním vědcům, kteří se zajímají o českou literaturu a kulturu a chtějí se s ní blíže seznámit. Rezidenční pobyty mají charakter tvůrčího stipendia. Výzva není věkově omezena. Cílem projektu je podpora živého umění, kreativního dialogu a mezinárodní kulturní výměny. Rezidentovi má pobyt poskytnout čas na tvorbu či výzkum, možnost seznámit se s českou literární a kulturní scénou.

Termín pobytu: září-prosinec 2017

Místo: Praha, Brno (v Brně rozšířená možnost pro překladatele a badatele o neomezený přístup k fondům Moravské zemské knihovny).

Termín pro doručení přihlášek: 1. 6. 2017

Rozhodnutí: na základě rozhodnutí výběrové komise bude oznámeno udělení stipendia do 30. 6. 2017

Dokumenty pro přihlášení:

  • životopis
  • motivační dopis (s udáním předpokládané délky, termínu a požadovaného místa pobytu)
  • fakultativně: ukázka z publikované tvorby (v angličtině nebo v češtině) či z překladu (max. 5 stran)

Kritéria pro výběr:

  • zájem o českou kulturu
  • základní znalost češtiny a/nebo angličtiny
  • nejméně jedno již vydané literární dílo, vědecká publikace nebo překlad (v případě překladů včetně časopisecky publikovaných ukázek)
  • ochota podílet se na místním literárním životě (autorská čtení, přednášky, školní besedy, diskuze a aktivity pořádané organizátorem pobytu nebo spojené s kulturními událostmi ve městě)
  • práce na literárním díle (autorském díle, překladu, badatelská práce) během pobytu

Podmínky pobytu: Rezidentovi je hrazeno ubytování, cestovné a příspěvek na náklady pobytu ve výši 250 EUR na týden

Adresa pro doručení:
e-mail: rezidence@litcentrum.cz
www.litcentrum.cz

CzechLit