Česko-německá rezidence v Brně a Lipsku (srpen 2018 – leden 2019)

Rezidence pro spisovatelky a spisovatele u příležitosti hostování České republiky na mezinárodním Lipském knižním veletrhu 2019 a Českého roku v Lipsku.

Granty, stipendia...

leipzig2019_fb-cover_05_0

Moravská zemská knihovna ve spolupráci s Lipským knižním veletrhem, městem Lipsko (Kulturdezernat), Goethe-Institutem Česká republika a městem Brno vyhlašuje u příležitosti hostování České republiky na mezinárodním Lipském knižním veletrhu 2019 a Českého roku v Lipsku (říjen 2018 až listopad 2019) měsíční rezidenční pobyty v Lipsku a v Brně pro pět autorů z České republiky a pět autorů Německa na období od srpna 2018 do ledna 2019:

  • pro spisovatelky a spisovatele (v oblasti prózy, literatury pro děti a mládež, poezie, literatury faktu a dalších žánrů).

Cílem tvůrčích pobytů je poskytnout prostor k soustředěné a kreativní práci v inspirativním prostředí Brna / Lipska. Vedle projektu, na jehož základě budou rezidenti vybráni, vytvoří účastníci programu přímo pro vyhlašovatele rezidence krátký text inspirovaný Brnem/Lipskem (povídka, esej, fejeton, blog apod.).

Rezidentovi bude poskytnuto:

  • ubytování v rezidenčním bytě v Lipsku/v Brně
  • stipendium ve výši 1.000,- EUR měsíčně
  • cestovné na místo rezidence a zpět
  • měsíční jízdenka na MHD v Lipsku a v Brně.

Tvůrci, jimž bude stipendium uděleno, mohou být v návaznosti na podaný projekt vyzváni MZK k prezentaci, autorskému čtení apod. zejména v rámci Českého roku v Lipsku a hostování ČR na mezinárodním Lipském knižním veletrhu 2019 v době konání rezidence.

V případě, že tomu nebrání smluvní podmínky mezi autorem/kou a vydavatelem či nakladatelem, měla by publikace, na níž autor/ka během rezidenčního pobytu pracoval/a, být v tiráži (příp. za článkem apod.) opatřena poznámkou „Kniha/text/článek vznikl/a s podporou Moravské zemské knihovny v Brně v rámci rezidenčního pobytu v Lipsku/Brně.”

Délka pobytu: 1 měsíc
Termíny pobytů: srpen – prosinec 2018, leden 2019
Dokumenty pro přihlášení (v češtině/v němčině):

Termín pro zaslání přihlášek: 23. 4. 2018

Výsledky budou vyhlášeny na prezentaci projektu Lipsko 2019 na veletrhu Svět knihy 10. 5. 2018.

V přihlášce uveďte preferovaný termín pobytu. Další podmínky vyhlašovatele jsou uvedeny ve formuláři žádosti, který je nedílnou součástí tohoto výběrového řízení, a jsou pro žadatele závazné.

Případné dotazy a přihlášky s požadovanými dokumenty posílejte na adresu leipzigbrno@mzk.cz s předmětem: „Rezidence Lipsko/Brno: jméno“.

S dotazy se na nás můžete obrátit také telefonicky na čísle: Tým Lipska 2019, kontakt K. Bartošová: +420 541 646 247

Ke stažení

Vyhlášení v češtině

Formulář v češtině

Vyhlášení v němčině

Formulář v němčině

CzechLit