ČLC nabízí jeden rezidenční pobyt v Německu (říjen 2019)

Vybraná autorka/autor stráví měsíc v umělecké kolonii ve Worpswede.

Granty, stipendia...

Umělecké domy Worpswede. Foto: Künstlerhäuser Worpswede

Umělecké domy Worpswede. Foto: Künstlerhäuser Worpswede

Moravská zemská knihovna v Brně, sekce České literární centrum, vyhlašuje ve spolupráci s Uměleckými domy Worpswede, literárním festivalem globale°, Virtuálním literárním domem Brémy a za podpory Česko-německého fondu budoucnosti výběrové řízení na rezidenční pobyt ve Worpswede v říjnu 2019 pro jednu českou autorku/autora.

Vybraná autorka/autor stráví měsíc v umělecké kolonii ve Worpswede (25 km od Brém, více informací o kolonii najdete ZDE). Autorka/autor se zde během pobytu seznámí s německými hudebníky, výtvarníky a spisovateli a přitom bude mít čas na vlastní tvorbu. V rámci stipendia jsou plánovány dvě veřejná vystoupení, zároveň se stipendista zúčastní mezinárodního literárního festivalu globale°, kterého se zúčastní i další čeští autoři.

Podmínky:

  • anglický jazyk nebo německý jazyk na komunikativní úrovni
  • nejméně jedno publikované dílo (knižně vydané)

Termín pobytu: říjen 2019

Místo: Umělecké domy Worpswede

Rezidentovi je hrazeno:

  • stipendium ve výši 1000 EUR / měsíc
  • ubytování v rezidenčním bytě
  • příspěvek na cestovné do místa rezidence až do výše 150 EUR (skutečně vynaložené náklady)

Dokumenty pro přihlášení (v textovém formátu nebo pdf):

  • vyplněný přihlašovací formulář (včetně motivačního dopisu a popisu projektu)
  • strukturovaný životopis
  • bibliografie

Další podmínky vyhlašovatele jsou uvedeny ve formuláři žádosti, který je nedílnou součástí tohoto výběrového řízení, a jsou pro žadatele závazné.

Dokumenty posílejte na adresu residencies@czechlit.cz

Termín pro doručení přihlášek: 26. 8. 2019

Rozhodnutí: udělení stipendia bude oznámeno na základě rozhodnutí výběrové komise na stránkách Českého literárního centra (www.czechlit.cz).

Ke stažení

Formulář žádosti

CzechLit