Petr Stančík

Nulorožec

Nulorožec
Druhé město, 2018, 220 str.
Jazyk: Čeština
Žánr: Beletrie
ISBN: 9788072274116
Přečtěte si ukázku
Francouzština
Angličtina
Němčina
Autorská práva v zahraničí
Pražská Literární Agentura
W: http://www.praglit.de/
E: maria@sileny.de
Kontakty
E: ardor@seznam.cz

Další z opulentní stylových, jazykových a vypravěčských hostin Petra Stančíka, tentokrát s inspektorem Lavabem v hlavní roli.

Ústřední postavou této „spirituální“ skorodetektivky je cynický inspektor Libor Lavabo, který řeší případ dvanácti upálených nosorožic a jednoho nočního hlídače ve firmě zpracovávající nosorožčí rohy. Do pátrání se však postupně zaplétá tajný deník J. W. Goetha, boj spikleneckých společností Neptunia versus Plutonia o vládu nad světem i šílená nadpraporčice Marhanová nebo komplexní interpretace obrazů Jana Preislera. Poselství přivede Lavaba až do nitra vyhaslé západočeské sopky Komorní hůrka. Trochu detektivka, trochu konspirační román a především zábavná a poťouchlá a duchaplná stylová hostina slovních hříček.


Od raných devadesátých let neměla česká literatura nikoho, kdo by se imaginací dokázal kasat tak jako Petr Stančík… dnes se od literatury čeká, aby něco řešila, aby odhalila, co je ve vzduchu či co hýbe společností. Romány jako by dnes psali hlavně publicisté, kteří zkoušejí, zda jim takový útvar umožní vyjádřit víc než komentář či status. A vůči nim stojí Stančík v naprostém protipólu. Svým románem nechce říct o době či společnosti vůbec nic. Chce si jen hrát a bavit.

– Respekt

 

Nulorožec je možná jednorožec, kterého pytláci připravili o roh. Ale také nula v naší mysli, která se ve zmatení dneška nedokáže opírat o jistoty včerejška a už vůbec ne o naději směřovanou k zítřku. Autor nám v tom nepomůže. Proč by měl? S gustem ale ukáže, kde nás tlačí boty.

– Ego!

Vybrané vydané překlady (1)

Bezrożec Polština

Jazyk: Čeština
Místo: Brno
Nakladatelství: Druhé město
Rok: 2018
Počet stran: 220
Žánr: Beletrie
Autorská práva v zahraničí
Pražská Literární Agentura