Sylva Fischerová

Světový orloj

Světový orloj
Druhé město, 2017, 90 str.
Jazyk: Čeština
Žánr: Poezie
ISBN: 9788072273997
Autorská práva v zahraničí
Pražská Literární Agentura
W: http://www.praglit.de/
E: maria@sileny.de
Kontakty
E: Sylva.Fischerova@ff.cuni.cz
Goodreads hodnocení
80%

Sylva Fischerová v nové básnické sbírce sumarizuje životní i básnickou zkušenost a propojuje ji s různými končinami na zeměkouli, s minulostí i současností těchto míst a s historickými událostmi, které formovaly jejich tvar, podobu a budoucnost.

Osobní místopis se kříží s nadosobním, s civilizační i podstatně starší historií. Básnické průsečíky dějinných událostí s místy, na nichž se odehrály, tvoří pozoruhodný rámec pro soubor básnických textů, ale také pro vzpomínky na souvislosti rodinné, emigrační, válečné… Světový orloj básnířce ukázal řadu tváří.

Vybrané vydané překlady (1)

Die Weltuhr Němčina

Jazyk: Čeština
Místo: Brno, Czech Republic
Nakladatelství: Druhé město
Rok: 2017
Počet stran: 90
Žánr: Poezie
Autorská práva v zahraničí
Pražská Literární Agentura