Křty českých knih v němčině a koncert v Literaturhaus Wien

Oslava založení nakladatelství Kētos

Zprávy

J. H. Krchovský. Foto: David Konečný

J. H. Krchovský. Foto: David Konečný

Za přítomnosti autorů a překladatelů se ve vídeňském Literaturhaus bude dne 30. 11. v 18 hodin konat společný křest německých překladových knih J. H. Krchovského a Zuzany Lazarové, rovněž surrealistického románu Vítězslava Nezvala Valerie a týden divů a starověkého milostného poetického románu Dafnis a Chloé (Longos, přel. O. Cikán & G. Danek). O. Cikán přeložil také básně J. H. Krchovského i Z. Lazarové. Akci, která je oslavou založení nakladatelství Kētos, spoluorganizuje České centrum ve Vídni.

Moderuje redaktor Anatol Vitouch. Hudba: Andrej Polanský wtf Emül Langmann, Večer bude pokračovat v 21:00 hodin v lokále Nachtasyl koncertem kapely Krch-off.

CzechLit