MK ČR výrazně navyšuje podporu vydávání české literatury v překladu

Finanční podpora se nyní netýká jen překladu, ale i grafického ztvárnění, tisku, nákupu autorských práv i propagace chystaného titulu.

Ministerstvo_400x400

Ministerstvo kultury ČR přichází s dobrými zprávami pro zahraniční vydavatele. Ve spolupráci s Českým literárním centrem došlo k úpravám dotačních programů pro vydávání překladů české literatury, jež nově zahrnou více oblastí a v odůvodněných případech radikálně sníží finanční spoluúčast nakladatelů. Úprava dotačního programu vychází vstříc českému hostování na veletrhu v Lipsku v r. 2019.

Oproti stávajícímu programu, který umožňoval výhradně kompenzaci nákladů na překlad díla, si nyní nakladatel může žádat i o úhradu nákladů spojených s návrhem obálky, grafickým zpracováním, sazbou a tiskem a dále také nákladů na autorská práva a na propagaci. V součtu přitom může výše podpory dosáhnout až 70 % celkových nákladů na titul. Podpora na překlad se vedle knih může vztahovat i na tematická čísla časopisů, v nichž je původní české literatuře věnováno minimálně 50% obsahu.

Mimo to nabízí Ministerstvo kultury v rámci podpory překladů české literatury nově také granty na překlady ukázek z literárních děl (o rozsahu 10–25 normostran), o které může kromě nakladatele žádat také agent, nebo přímo překladatel.

Granty MKČR nadále zahrnují různé žánry (próza, poezie, literatura pro děti a mládež, komiks, esejistika, drama…), zaměřují se přednostně na současnou literaturu a jsou otevřené všem cílovým jazykům.

O nové typy dotací lze žádat v dvoukolovém řízení do 15. 11. 2017 a 15. 4. 2018. Podrobnější informace naleznete zde.

Formuláře ke stažení zde.

CzechLit