Otevřená výzva pro nakladatele: příspěvek na cestu na veletrh v Boloni 2021

České literární centrum nabízí podporu vydavatelům literatury pro děti.

CLC-MZK logo

Moravská zemská knihovna v Brně, sekce České literární centrum, (dále MZK) vyhlašuje program na podporu výjezdů českých literárních agentek/agentů a nakladatelek/nakladatelů na Bologna Children’s Book Fair, který se bude konat 14.–17. června 2021 v Boloni. V roce 2021 nebude mít Česká republika na veletrhu v Boloni stánek, a proto chce MZK umožnit nakladatelům propagaci literatury pro děti a mládež tímto způsobem. O podporu výjezdu může žádat literární agentura nebo nakladatelství.

Uzávěrka pro zaslání žádostí je 20. 1. 2021.

Žádosti posuzuje komise mobility Českého literárního centra, která dává MZK doporučení k poskytnutí podpory. Zájemci mohou žádat o paušální příspěvek na cestovné, stravné a ubytování ve výši 15 000 Kč. Bude-li žadateli podpora přiznána, obdrží ji po konání akce na základě faktury, ke které bude přiložena závěrečná zpráva včetně jedné fotografie dokládající účast na akci a kopií jízdních dokladů.

Řádně vyplněný formulář žádosti v češtině (ke stažení ZDE) včetně uvedení cíle cesty a harmonogramu cesty zasílejte prosím na adresu info@czechlit.cz s předmětem „Žádost o podporu cesty: název agentury nebo nakladatelství (žadatel)“. Další podmínky vyhlašovatele jsou uvedeny ve formuláři žádosti, který je nedílnou součástí tohoto výběrového řízení, a jsou pro žadatele závazné.

CzechLit