Otevřená výzva: rezidence v Rakousku pro českého autora

Vybraný autor bude v listopadu pobývat v Kremži.

Foto: flightlog – Krems an der Donau, CC BY 2.0, Wikipedia

Foto: flightlog – Krems an der Donau, CC BY 2.0, Wikipedia

České literární centrum (dále jen ČLC), sekce Moravské zemské knihovny, ve spolupráci s Nezávislým literárním domem Dolní Rakousko zajistí měsíční rezidenční pobyt v Kremži pro jednoho českého autora.

O tento rezidenční pobyt se letos mohou ucházet:

  • spisovatelky a spisovatelé (v oblasti prózy, literatury pro děti a mládež, poezie, literatury faktu a dalších žánrů)
  • ilustrátorky a ilustrátoři, tvůrkyně a tvůrci autorských knih a komiksu

Podmínkou je kniha publikovaná v německém jazyce.

Cílem tvůrčího pobytu v Kremži je poskytnout vybranému uchazeči prostor k soustředěné a kreativní práci v inspirativním prostředí Dolního Rakouska a rozvíjet kulturní spolupráci mezi Českou republikou a Rakouskem. Vedle projektu, na jehož základě bude český rezident vybraný, vytvoří autor krátký text (esej, úvahu, báseň) inspirovaný místem pobytu. Tento text pak bude využitý v rámci PR aktivit ČLC.

Rezidentovi bude poskytnuto ubytování v klidné čtvrti Krems-Steinu s krásným výhledem na Dunaj a Wachau. Samostatný apartmán je vybavený kuchyňkou, koupelnou a balkonem. V budově budou další umělci z různých uměleckých oborů, rezident bude mít přístup do společenské místnosti.

Rezident obdrží stipendium ve výši 1300 eur a příspěvek na cestu ve výši 100 eur. V případě, že tomu nebrání smluvní podmínky mezi autorem a vydavatelem či nakladatelem, měla by publikace, na níž autor během rezidenčního pobytu pracoval, být v tiráži (příp. za článkem apod.) opatřena poznámkou „Kniha/text/článek vznikl/a s podporou Českého literárního centra, sekce Moravské zemské knihovny v Brně, a Nezávislého literárního domu Dolní Rakousko v rámci rezidenčního pobytu v Kremži.“

Délka a termín pobytu: listopad (3. – 29. 11. 2022)

Termín pro zaslání přihlášek: 15. 6. 2022

Dokumenty pro přihlášení českých autorů (v češtině):

  • vyplněný formulář žádosti (ke stažení ZDE)
  • CV + bibliografie

Další podmínky vyhlašovatele jsou uvedeny ve formuláři žádosti, který je nedílnou součástí tohoto výběrového řízení, a jsou pro žadatele závazné.

Více informací o program naleznete zde: www.air-noe.at.

Případné dotazy a přihlášky s požadovanými dokumenty posílejte na adresu residencies@czechlit.cz s předmětem: „Rezidence Kremž: jméno“. S dotazy se na nás můžete obrátit také telefonicky na čísle: +420 770 134 755.

CzechLit